• OBJAVLJENO: 27.11.2012.
16.sjednica
Izglasana smjena predsjedavajućeg Skupštine BPK Goražde

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 27.11.2012. godine 16.redovnu sjednicu za koju je predložen slijedeći:

D n e v n i   r e d

 1. „Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative,

2.  Prijedlog Zakona o komunalnim  djelatnostima,         

3.  Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon,

4.  Nacrt Zakona o administrativnim taksama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

5.  Nacrt Zakona o šumama,

6.  Nacrt Zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama,

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2012. godinu,

8.  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo, broj: 129/12 od 10.08.2012. godine,

9.  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava  „Program podsticaja za šumarstvo za 2012. godinu“,

10. Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju jednog člana Etičkog odbora Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

11.  Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period mart-avgust 2012. godine.

12. Razmatranje poslaničkog pitanja poslanice Vesne Nemec-Klisura vezano za odluke o raspodjeli sredstava iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde parlamentarnim političkim partijama u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za I i II kvartal 2012. godine.

Nakon što je na zahtjev Kluba Bošnjaka u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u dnevni red današnje sjednice uvrštena inicijativa za smjenu predsjedavajućeg Skupštine, poslanici u Skupštini danas su, većinom glasova, izglasali smjenu dosadašnjeg predsjedavajućeg Skupštine Nazifa Uručija.

Do izbora novog predsjedavajućeg, funkciju predsjedavanja Skupštinom preuzeće dopredsjedavajuća Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Daliborka Milović.

Iako je bilo planirano da se danas razmatra prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2012.godinu Vlada je ovaj prijedlog povukla prije usvajanja dnevnog reda današnje sjednice.

Na prijedlog poslanika Redža Bašića, sa dnevnog reda današnje sjednice povučen je i prijedlog Zakona o komunalnim djelatnostima BPK Goražde. Kao obrazloženje za ovakvu odluku navedeno je da bi se ovaj zakon, prije konačnog usvajanja, trebao uputiti Savezu općina i gradova na davanje mišljenja, obzirom da, kako je navedeno, ovaj zakon zadire u pitanja iz oblasti lokalne samouprave.

U formi nacrta danas su utvrđeni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon, Zakon o administrativnim taksama, Zakon o šumama te Zakon o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.

Javne rasprave koje će po utvrđenim nacrtima zakona organizovati resorna ministarstava i nadležne skupštinske komisije, provešće se u svim općinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u periodu od narednih 60 dana.

Razmatrajući prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Skupština je donijela zaključak kojim je od resornog ministarstva zatraženo da formira komisiju koja će u pregovorima sa Kliničkim centrom definisati koje su to obaveze i prava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kao suosnivača ovog Centra.

Skupština je dala saglasnost i na Program utroška sredstava u oblasti podsticaja za šumarstvo za 2012. godinu koji je na prijedlog Ministarstva za privredu utvrdila Vlada BPK Goražde.

Do kraja sjednice izglasano je imenovanje  Amele Džafović za člana Etičkog odbora Skupštine BPK Goražde, a usvojen je i Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period mart-avgust 2012. godine.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.