• OBJAVLJENO: 13.01.2008.
6. redovna sjednica Skupštine
Usvojen rebalans Budžeta BPK-a Goražde za 2007. godinu

Usvojen rebalans Budžeta BPK-a Goražde za 2007. godinu

Pod predsjedavanjem dr. Alije Begovića, 29.09.2007.godine održana je 6.redovna sjednica Skupštine Bosasnko-podrinjskog kantona Goražde.
Na sjednici je predložen slijedeći:

Dnevni red:

1. Poslanička pitanja i inicijative,
2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde /skraćeni postupak/,
3. Informacija o „Izvještaju o izvršenju Budžeta za period 01.01. do 30.06.2007. godine,
4. Izvještaj o utrošku sredstava budžetske rezerve za period 01.01. do 30.06.2007. godine,
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2007.godinu,
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj: 01-05-92/07,
7. Prijedlog Odluke o pravima i dužnostima poslanika koji profesionalno obavljaju svoju dužnost u Skupštini Bosansko-podrinjkog kantona Goražde,
8. Izvještaj o radu Javno-žalbenog biroa Ministarstva unutrašnjih poslova BPK-a Goražde za period od 01. 05.-01.08.2007.godine,
9. Informacija o Izvještaju Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o postupku i procedurama u vezi poništenja privatizacije privrednih subjekata nastalih podjelom bivšeg UNIS HI „Azot“ Vitkovići.

Nakon postavljenih poslaničkih pitanja i pokrenutih inicijativa, Skupština BPK-a Goražde donijela je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te primila k znanju Informaciju o Izvještaju o izvršenju Budžeta za period 01.01. do 30.06.2007.godine.

Skupština je usvojila Izvještaj o utrošku sredstava budžetske rezerve za period 01.01. – 30.06. 2007.godine i Odluku o izmjenama i dopunama Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa slijedećim amandmanima:

– U članu 3. u tabelarnom dijelu „Rashodi i izdaci po budžetskim korisnicima“- Vlada Kantona sa koda 521100- „Tekuća budžetska rezerva“ iznos od 400.000 KM umanjuje se za 100.000 KM i kod 823110- „Otplata dugova primljenih kroz državu“ iznos od 400.000 KM umanjuje se za 100.000 KM.
– U članu 3. u tabelarnom dijelu „Rashodi i izdaci po budžetskim korisnicima“ – Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice kod 614411- „Subvencije javnim preduzećima /Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja/“ iznos od 625.000 uvećava se za 200.000 KM.

Skupština je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izboru stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj:01-05-92/07, kojom se zbog podnesene ostavke razrješava član Komisije za budžet, finansije i administrativna pitanja Skupštine BPK-a Goražde Ibrahim Imamović, a za člana ove komisije, na prijedlog Socijaldemokratske partije BiH izabran je dr. Emir Frašto.

Skupština BPK-a Goražde donijela je Odluku o pravima i dužnostima poslanika koji profesionalno obavljaju svoju dužnost u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, usvojila Izvještaj o radu Javno-žalbenog biroa Ministarstva unutrašnjih poslova BPK-a Goražde za period 01.05.-01.08.2007. godine, te primila k znanju Informaciju o Izvještaju Ministarstva za privredu BPK-a Goražde o postupku i procedurama u vezi poništenja privatizacije privrednih subjekata nastalih podjelom bivšeg UNIS HI „Azot“ Vitkovići.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.