• OBJAVLJENO: 29.07.2013.
25.sjednica
Jednoglasnom odlukom Skupštine BPK donešeno pet novih zakona

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 29.07.2013.godinu 25.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. „Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative,

2. Prijedlog Zakona o neprofitno-socijalnom stanovanju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

3. Prijedlog Zakona o komunalnim djelatnostima,

4. Prijedlog Zakona o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

5. Prijedlog Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde,

6. Prijedlog Zakona o nabavljanju, nošenju i držanju oružja i municije,

7. Izvještaj o radu za 2012. godinu i uočenim pojavama i problemima u primjeni zakona Kantonalnog pravobranilaštva,

8. Izvještaj o radu JP RTV BPK Goražde d.o.o. za 2012. godinu, kao i Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja za 2012. godinu i finansijskog stanja pravnog lica na dan 31.12.2012. godine podnešen od ovlaštenog revizora,

9. Izvještaj o izvršenju Godišnjeg operativnog i Finansijskog plana rada JZU Kantonalna bolnica Goržade za 2011. godinu,

10.  Izvještaj o izvršenju Godišnjeg operativnog i Finansijskog plana rada JZU Kantonalna bolnica Goražde za 2012. godinu.

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je danas svoju 25. redovnu sjednicu.

Od ukupno devet tačaka dnevnog reda njih pet se odnosilo na prijedloge zakona koje je pripremila i u skupštinsku proceduru uputila Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Nakon provedenih rasprava te usvajanja određenog broja amandmana koje su na sjednici predložili poslanici, odnosno klubovi poslanika, Skupština je usvojila Zakon o neprofitno-socijalnom stanovanju, Zakon o komunalnim djelatnostima, Zakon o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave, Zakon o dopunskim pravima branilaca i članovima njihovih porodica te Zakon o nabavljanju, nošenju i držanju oružja i municije BPK Goražde.

Razmatran je i Izvještaj o radu za 2012. godinu Kantonalnog pravobranilaštva koji nije dobio potrebnu skupštinsku većinu.

Do kraja sjednice, Skupština je razmatrala i usvojila izvještaje o izvršenju godišnjih operativnih i finansijskih planova JZU Kantonalna bolnica Goražde za 2011. i 2012. godinu.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.