• OBJAVLJENO: 28.10.2013.
27.sjednica
Imenovana nova ministrica za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline u Vladi BPK Goražde

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 28.10.2013.godine 27.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i   r e d

 1. Prijedlog amandmana XLVI-LVI na Ustav Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

2. „Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative,

3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

4. Nacrt Odluke odavanju saglasnosti Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za pokretanje postupka nabavke-kupovine poslovnog objekta,

5. Informacija  o Odluci o obustavljanju  izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013. godinu,

6. Informacija o realizaciji Akcionog plana za sigurnije odvijanje saobraćaja na cestama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Kod utvrđivanja konačnog dnevnog reda 27. redovne sjednice Skupštine, dodati su prijedlozi odluka o potvrđivanju razrješenja dosadašnje i potvrđivanju imenovanja nove ministrice za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline u Vladi BPK Goražde, kao i Informacija Kantonalnog tužilaštva o preduzetim mjerama na podizanju optužnica za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde u periodu 1992-1995. godina.

Skupština je donijela Odluku o potvrđivanju Odluke premijera BPK Goražde o razrješenju dosadašnje ministrice za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Nele Čarapić, te imenovanju nove resorne ministrice u Vladi BPK Goražde Biljane Simić, koja je danas položila svečanu zakletvu.

Uz jedan usvojeni Amandman Ustavne i zakonodavno-pravne komisije, Skupština je usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave BPK Goražde.

Skupština je primila k znanju Informaciju Vlade BPK Goražde o Odluci o obustavi izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iz Budžeta BPK Goražde za ovu godinu, kao i Informaciju o realizaciji Akcionog plana za sigurnije odvijanje saobraćaja na cestama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Razmatrana je i Informacija Kantonalnog tužilaštva o preduzetim mjerama na podizanju optužnica za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u BPK Goražde u periodu 1992-1995. godina.

Skupština je usvojila Zaključak prema kojem su Vlada i Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde zaduženi da u koordinaciji sa nadležnim federalnim i državnim organima detaljno razmotre sva pitanja vezana za procesuiranje ratnih zločina počinjenih na prostoru BPK Goražde.

Skupština BPK Goražde traži od svih tužilaštava i nadležnih organa da ubrzaju procedure oko podizanja optužnica za ratne zločine na ovom prostoru te o tome informišu Skupštinu, istaknuto je na današnjoj sjednici.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.