• OBJAVLJENO: 04.12.2013.
9.vanredna sjednica
Utvrđen Nacrt budžeta BPK Goražde za 2014. godinu

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 04.12.2013.godine 9.vanrednu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i    r e d

 

 1. Nacrt Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2014. godinu,

2. Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2014. godinu,

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013. godinu.

Na današnjoj 9. vanrednoj sjednici, Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2013. godinu.

U toku rasprave o izmjenama i dopunama Budžeta, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde očitovala se o šest Amandmana koji su uloženi na prijedlog ove odluke te je djelimično prihvatila Amandman poslanika Adisa Halilovića o povećanju tekućih transfera općinama, čime će transferi općinama Foča-Ustikolina i Pale Prača za ovu godinu biti povećani sa 400.000 KM na 500.000 KM, dok će transfer općini Goražde biti povećan sa 400.000 KM na 600.000 KM.

Usvojenim izmjenama i dopunama, Budžet BPK za ovu godinu smanjen je sa 39.950.216 KM na 38.057.057 KM.

Skupština BPK Goražde danas je utvrdila i Nacrt budžeta BPK Goražde za 2014. godinu koji je planiran u iznosu od 40.482.592 KM.

Prilikom utvrđivanja Nacrta budžeta BPK Goražde, Skupština se izjasnila i o prijedlogu reprograma obaveza Bosansko-podrinjskog kantona Goražde po osnovu III Stand by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom te donijela Odluku o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o reprogramu obaveza po ovom aranžmanu. Za potpisivanje ovog ugovora, Skupština je ovlastila premijera BPK Goražde Emira Frašta.

Skupština je utvrdila i Nacrt zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2014. godinu koji će zajedno sa Nacrtom budžeta biti upućen u proceduru javnih rasprava koje bi se trebale provesti u roku 20 dana.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.