• OBJAVLJENO: 19.02.2015.
2.sjednica
Donesene odluke o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje radnika i lica koja to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu za 2015. godinu

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 19.02.2015. godine 2.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i   r e d

 1.Verifikacija mandata poslanika u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

2. „Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative,

3. Prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (skraćeni postupak),

4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (skraćeni postupak),

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje radnika, koji to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu, za 2015. godinu,

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju lovišta na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala drugu redovnu sjednicu.

Skupština nije prihvatila prijedlog poslanika Suada Došla da se sa dnevnog reda današnje sjednice skinu Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine BPK-a Goražde.

Na prijedlog ministra za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Alena Pašovića u dnevni red uvršten je Prijedlog odluke o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica s područja BPK Goražde koja nisu osigurana po drugom osnovu za 2015. godinu.

S obzirom na to da je Kolegij Skupštine predložio da se prijedlozi zakona uvrštenih u dnevni red ove sjednice razmatraju po skraćenom postupku, Skupština se o tome izjasnila i većinom glasova prihvatila pomenuti prijedlog.

Skupština je verificirala mandat poslaniku Mehmedu Turčalu iz Stranke za BiH nakon što je izabrani poslanik iz te stranke Damir Žuga imenovan za ministra u Vladi  BPK-a Goražde.

U toku Vladinog sata postavljen je niz poslaničkih pitanja i pokrenuto nekoliko inicijativa, a na dio poslaničkih pitanja odgovori su dati na samoj sjednici.

Skupština je donijela Zakon o prestanku važenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju BPK-a Goražde koji je donesen u oktobru 2013. godine. Zakon o prestanku važenja pomenutog zakona donesen je uz obrazloženje da je presudom Ustavnog suda BiH utvrđeno da se Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ne može primjenivati dok Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda ne donese odluku, s obzirom da je u vezi s njegovim donošenjem u Skupštini BPK pokrenuto pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa.

Skupština je danas donijela novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju BPK-a Goražde, a razlozi njegovog donošenja obrazloženi su potrebom ispravljanja nedostataka uočenih u implementaciji Zakona o osnovnom odgovoju i obrazovanju BPK-a Goražde.

U okviru ove tačke dnevnog reda, Skupština je na prijedlog poslanice Alme Delizaimović usvojila i Zaključak kojim je Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport zaduženo da do trećeg kvartala ove godine pripremi novi Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju kojim bi se na sveobuhvatan način riješila i druga pitanja i nejasnoće uočene u implementaciji ovog zakona.

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je donijela i Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine BPK-Goražde, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju lovišta na području BPK-a Goražde, kao i odluke o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje radnika i lica koja to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu za 2015. godinu.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.