• OBJAVLJENO: 27.07.2015.
6.sjednica
Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde nije održala 6. redovnu sjednicu

D n e v n i   r e d

 1/ „Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative,

2/ Prijedlog Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

3/ Prijedlog Zakona o javnim priznanjima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

4/ Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o naknadama plaća poslanika i plaćama funkcionera koje bira, imenuje ili čiji izbor i imenovanje potvrdjuje Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

5/ Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije,

6/ Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti o statusu potkrovnih stanova u ulicama: Maršala Tita, Meha Drljevića i Jusufa Duhovića u Goraždu,

7/ Prijedlog Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području Bosansko-podirnjskog kantona Goražde,

8/ Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

9/ Izvještaj o dodjeljenim koncesijama i efektima od koncesija na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

10/ Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo,

11/ Informacija Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o stanju RTV predajnika, repetitora i oprema u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, sa posebnim akcentom na modernizaciju postojećih i izgradnju novih predajnika i opreme,

12/ Informacija o stanju poljoprivrede i ruralne infrastruktrue na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

13/ Informacija o stanju šuma na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

14/ Informacija o stanju u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

15/  Izvještaj o radu J.P. RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

16/  Izvještaj o radu i poslovanju J.P. Bosansko-podrinjske šume za 2014. godinu.

Prije rasprave o dnevnom redu 6. redovne sjednice Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, poslanik Muradif Kanlić je u ime Kluba poslanika SBB-a izrazio sumnju u postojanje parlamentarne većine u kantonalnoj Skupštini te kazao da će predstavnici ovog kluba biti suzdržani kad je u pitanju predloženi dnevni red. Ovakav stav Kluba poslanika SBB-a obrazložio je time da je u dnevnom redu bilo predloženo nekoliko zakona od interesa za građane Bosansko-podrinjskog kantona za koje je provedena cjelokupna skupštinska procedura te da bi njihovo neusvajanje cijeli proces vratilo na početak.

Prilikom glasanja za predloženi dnevni red 11 poslanika je glasalo za, dok je 14 poslanika bilo suzdržano. S obzirom na to da dnevni red nije usvojen, u skladu sa Poslovnikom Skupštine  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 6. redovna sjednica Skupštine danas nije mogla biti održana.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.