• OBJAVLJENO: 29.09.2015.
7.sjednica
Prekinuta 7. redovna sjednica Skupštine

D n e v n i   r e d

 1. „Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative,
 2. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o raseljenim osobama-prognanicima i izbjeglicama-povratnicima u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde,
 3. Nacrt Zakona o inspekcijama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
 4. Nacrt Zakona o javnom okupljanju,
 5. Prijedlog Statuta J.U. Zavoda za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
 6. Izvještaj o radu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2014. godinu,
 7. Izvještaji o radu službi, uprava i direkcija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2014. godinu,
  – Arhiva Kantona;
  – Agencije za privatizaciju u BPK-a Goražde;
  – Službe za odnose s javnošću;
  – Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći;
  – Kantonalne uprave civilne zaštite;
  – Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i
  – Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave.
 8. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i uočenim pojavama i problemima u primjeni zakona za 2014. godinu,
 9. Izvještaj o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01.-30.06.2015. godine,
 10. Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01.-30.06.2015. godine,
 11. Obrasci za periodično izvještavanje o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01.-30.06.2015. godine,
 12. Izvještaj o provedenim aktivnostima na izgradnji, održavanju, sanaciji i rekonstrukciji regionalnih cesta i mostova na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2014. godinu,
 13. Informacija o stanju i poslovanju privrednih društava sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2014. godinu.

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde prekinula je danas započetu 7. redovnu sjednicu.

Prije usvajanja dnevnog reda, Skupština je prihvatila prijedlog poslanika Adisa Agovića da se Prijedlog zakona o dopuni Zakona o raseljenim osobama-prognanicima i izbjeglicama-povratnicima u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde razmatra po skraćenom postupku.

Na prijedlog Vlade BPK-a sa dnevnog reda povučen je Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde, kao i Prijedlog strategije neprofitno-socijalnog stanovanja BPK Goražde za period 2015-2020. godina.

U okviru devete tačke dnevnog reda izvršene su tehničke ispravke, pa su među izvještaje o radu službi, uprava i direkcija BPK-a Goražde za 2014. godinu dodani i izvještaji o radu Ureda interne revizije i Direkcije robnih rezervi BPK Goražde.

Nakon što je u toku  toku Vladinog sata više puta ukazano na postupanje poslanika koje nije bilo u skladu s Poslovnikom Skupštine, predsjedavajuća Skupštine Aida Obuća prekinula je sjednicu.

Na pauzi koja je uslijedila, održana je sjednica Kolegija Skupštine na kojoj je donesena odluka o prekidu sjednice.

Nastavak 7. redovne sjednice zakazan je za ponedjeljak, 05.10.2015. godine s početkom u 10.00 sati.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.