• OBJAVLJENO: 27.10.2016.
17. sjednica
Usvojen Izvještaj o dodijeljenim koncesijama na području BPK-a Goražde za 2015. godinu

D n e v n i   r e d

 1/ „Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative,
2/ Odluka o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Odbora za žalbe javnosti,
3/ Odluka o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde,
4/ Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana prihoda i rashoda JU „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, za period 01.01.-30.06.2016. godine,
5/ Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za period 01.01.-30.06.2016. godine,
6/ Izvještaj o dodjeljenim koncesijama i efektima od koncesija na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  za 2015. godinu,
7/ Izvještaj Nezavisnog odbora o radu Policijskog komesara, za period 01.04.-30.06.2016. godine,
8/ Izvještaj o radu Nezavisnog odbora, za period 01.01.-30.06.2016. godine.

Na početku 17. redovne sjednice, predsjedavajuća Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća informisala je Skupštinu da je prije održavanja današnje sjednice Skupštine zasjedao Kolegij Skupštine koji je jednoglasno  prihvatio prijedlog da se izvještaji o izvršenju finansijskih planova JU „Služba za zapošljavanje“ i JU „Zavod zdravstvenog osiguranja“ Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01-30.06.2016. godine razmatraju u vidu informacija, s obzirom da je to planirano Programom rada Skupštine BPK-a Goražde za 2016. godinu.

U okviru Vladinog sata, kao tačke dnevnog reda pod kojom se razmatraju poslanička pitanja i inicijative, poslanik Salko Obhođaš (A-SDA) tražio je da se o njegovom ranije postavljenom poslaničkom pitanju, na koje nije dobio odgovor, održi tematska sjednica Skupštine.

Sličan zahtjev uputio je i poslanik Adis Agović (SDA), tražeći da se njegovo ranije postavljeno poslaničko pitanje razmatra kao tačka dnevnog reda na narednoj redovnoj sjednici Skupštine.

Po zaključenju Vladinog sata, u okviru kojeg su dati usmeni odgovori na poslanička pitanja, Skupština je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Odbora za žalbe javnosti.

Skupština je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u BPK Goražde. Donesenim rješenjem za predsjednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju imenovan je Husamedin Mešić, dok su za članove imenovani Muris Delić, Amira Ratković, Samir Imamović i Mirela Marevac.

Izvještaj o dodijeljenim koncesijama i efektima od koncesija na području BPK-a Goražde za 2015. godinu obrazložio je ministar za privredu Meho Mašala.

On je upoznao Skupštinu da je ukupna naplata po osnovu koncesionih naknada u 2015. godini iznosila 41.410,91 KM, kao i da je po osnovu zaključenih ugovora u prošloj godini došlo do povećanja zaposlenosti.

Premijer BPK-a Goražde Emir Oković informisao je Skupštinu o preduzetim aktivnostima Vlade i resornog ministarstva radi osiguranja većih prihoda od koncesionih naknada i poboljšanju drugih efekata od koncesija u narednom periodu, a jedna od njih je i skoro donošenje novog Zakona o koncesijama.

U okviru rasprave o Izvještaju o dodijeljenim koncesijama, poslanica Edita Velić (DF) predložila je da se ovaj Izvještaj doradi te podnijela na usvajanje prijedlog Zaključka koji je u pauzi zasjedanja razmatrala Vlada BPK-a Goražde.

U nastavku sjednice, ministar Meho Mašala informisao je Skupštinu da Vlada BPK-a Goražde nije prihvatila predloženi Zaključak, te da će prijedlozi navedeni u ovom Zaključku biti uzeti u obzir prilikom izrade Izvještaja o dodijeljenim koncesijama i efektima od dodijeljenih koncesija za 2016. godinu.

Prijedlog Zaključka poslanice Edite Velić (DF) nije usvojila ni Skupština.

Nakon ovoga, Skupština je usvojila Izvještaj o dodijeljenim koncesijama i efektima od dodijeljenih koncesija u BPK Goražde za 2015. godinu.

Skupština je danas usvojila i Izvještaj Nezavisnog odbora o radu Policijskog komesara za period 01.04-30.06.2016. godine, te Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period 01.01-30.06.2016. godine.

Do kraja 17. redovne sjednice, Skupština je razmatrala i primila k znanju Informaciju o izvršenju Finansijskog plana prihoda i rashoda JU „Služba za zapošljavanje“ BPK-a Goražde i Informaciju o izvršenju finansijskog plana JU „Zavod zdravstvenog osiguranja“ BPK-a Goražde za period 01.01-30.06.2016. godine.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.