• OBJAVLJENO: 11.10.2017.
27.sjednica
Usvojen Izvještaj o radu Vlade BPK Goražde za 2016. godinu

Dnevni red

1/  Prijedlog Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije;
2/ Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju BPK Goražde;
3/ Prijedlog odluke o utvrđivanju niskoakumulativnih djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata;
4/ Prijedlog strategije razvoja poljoprivrede na području BPK Goražde za period 2017-2021. godina;
5/  Izvještaj o radu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za  2016. godinu

Usvajanju dnevnog reda za današnju 27. redovnu sjednicu Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde prethodilo je izjašnjavanje Skupštine o prijedlogu poslanika Rasima Mujagića (Novi pokret) da se Strategija razvoja poljoprivrede u BPK Goražde za period 2017-2021. godina umjesto u formi prijedloga, razmatra u formi nacrta, što je i prihvaćeno.

Nakon što je iscrpljena tačka pod kojom su razmatrana poslanička pitanja i inicijative, Skupština je razmatrala i usvojila Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije BPK Goražde.

Tokom rasprave o ovom zakonu, djelimično su prihvaćena tri amandmana koja je na zakon predložio poslanik Neno Zuko (Naša stranka).

Također, razmatran je i usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju BPK Goražde.

Razlozi za donošenje izmjena, kako je istaknuto, sadržani su u potrebi usklađivanja postojećeg zakona sa drugim propisima, korekciji uočenih nedostataka u primjeni zakona te definisanju drugih značajnih pitanja u oblasti visokog obrazovanja, prvenstveno kada je u pitanju akreditiranje visokoškolskih ustanova.

Na današnjoj sjednici usvojena je Odluka o utvrđivanju niskoakumulativnih djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata u BPK Goražde.

Skupština je na prijedlog resornog ministarstva odgodila izjašnjavanje o Nacrtu strategije razvoja poljoprivrede na području BPK Goražde za period 2017-2021. godina.

U okviru zadnje tačke dnevnog reda razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Vlade BPK Goražde za 2016. godinu.

Izvještaj je prezentirao premijer BPK Goražde Emir Oković koji se u svom izlaganju osvrnuo na najznačajnije rezultate u radu Vlade za proteklu godinu.

U fokusu rada Vlade, kako je naglašeno, bilo je rješavanje pitanja neizmirenih dugovanja prema javnim ustanovama, suočavanje s problemima smanjenja javnih prihoda u Budžetu kantona, ulaganje u projekte opremanja uprava i ustanova u nadležnosti kantona i projekte energetske efikasnosti, pružanje potpore nižim nivoima vlasti, rješavanje otvorenih pitanja u vezi s imovinom kantona, te niz drugih pitanja koja su u 2016. godini uspješno riješena.

Vlada je u prošloj godini usvojila i niz najprioritetnijih strateških dokumenata koja definišu daljnje planiranje razvoja na području BPK Goražde, a to su Strategija razvoja BPK Goražde za period 2016-2020. godina, Prostorni plan BPK Goražde za period od 20 godina, Strategija razvoja turizma, Komunikacijska strategija, Lista javnih investicija BPK Goražde itd.

Prema riječima premijera, ostvarena je i dobra saradnja sa višim nivoima vlasti, prvenstveno s Kantonom Sarajevo, Vladom FBiH i Ministarstvom prometa i komunikacija BiH uz čiju pomoć je omogućen nastavak trenutno najznačajnijeg projekta za ovaj kanton, a to je Projekat izrade investiciono-tehničke dokumentacije za izgradnju putne komunikacije Goražde-Sarajevo.

U saradnji s Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo po prvi put su stvoreni uslovi za početak realizacije Projekta uspostave povoljne kreditne linije za finansiranje privredne djelatnosti na području BPK Goražde.

Također je istaknuto da je tokom 2016. godine ostvarena veoma dobra saradnja sa međunarodnim i nevladinim organizacijama, kao što su UNDP, Svjetska banka, World Vision i druge organizacije uz čiju pomoć je nastavljena realizacija vrijednih projekata usmjerenih na poboljšanje stanja u oblasti privrede, obrazovanja, socijalne zaštite i očuvanja okoliša.

Prezentacija rada Vlade BPK-a za 2016 .godinu


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.