• OBJAVLJENO: 11.10.2017.
5.tematska sjednica- nastavak
Na temelju Informacije o sveobuhvatnoj analizi stanja poljoprivrede i ruralne infrastrukture, Skupština BPK Goražde usvojila predložene zaključke

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je danas nastavak 5. tematske sjednice posvećene sveobuhvatnoj analizi stanja poljoprivrede i ruralne infrastrukture na području našeg kantona.

Usvojeni su  zaključci  koje je pripremila Vlada BPK Goražde i Ministarstvo za privredu, u saradnji sa Kolegijom i Komisijom za privredu i ekonomsku politiku Skupštine, na osnovu iznesenih prijedloga i diskusija po Informaciji o sveobuhvatnoj analizi stanja poljoprivrede i ruralne infrastrukture na području našeg kantona.

Usvojeno je dvanaest zaključaka kojim se predlaže da se na nivou BiH formira Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo obzirom na resurse s kojima raspolaže BiH u ovoj oblasti te razmotri mogućnost izdvajanja iz Ministarstva za privredu Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Skupština BPK Goražde usvojila je zaključke  kojim se predlaže  da Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u saradnji sa Svjetskom bankom i jedinicimama lokalne samouprave i udruženjima poljoprivrednika ubrza aktivnosti kako bi se konačno završio projekat navodnjavanja koji je započet 2012.godine, obezbijedi  redovna isplata novčanih podsticaja u poljoprivedi i ruralnom razvoju, u skladu sa prioritetima na osnovu Zakona o novčanim podsticajima te da Vlada BPK Goražde i Ministarstvo za privredu predloži izmjene i dopune Kantonalnog zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području našeg kantona.

Usvojeni su zaključci koji se odnose na obavezno pristupanje realizaciji obaveza iz Strategije razvoja BPK Goražde za period 2016-2020.godina koji se odnose na poljoprivredu, inteziviranje aktivnosti na razvoju ruralne infrastrukture u saradnji sa lokalnim zajednicama i međunarodnim organizacijama, kao i da Vlada i resorna ministarstva obezbijede dodatna sredstva za legalizaciju štalskih i drugih poljoprivredno-prehrambenih objekata.

U skladu sa ustavnim i drugim nadležnostima, Vlada BPK Goražde i resorna ministarstva, u saradnji sa jedinicima lokalne samouprave, mjesnim zajednicama i Službom za zapošljavanje ima zaduženje da sačini detaljnu analizu i popis stanja u poljoprivredi s prijedlogom mjera i nosiocima aktivnosti i rokovima za izvršenje pojedinih zadataka u cilju poboljšanja stanja u poljoprivrednoj proizvodnji.

U skladu sa zaključcima Skupštine, naloženo je da se izvrši izbor i certificiranje pojedinih lokacija na području našeg kantona za pokretanje organske proizvodnje i razvoj ruralnog turizma, definisanje poljoprivredne parcele veće od 1 ha na području našeg kantona koje imaju obezbijeđenu infrastrukturu za potencijalne investitore u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja te omogućavanje uslova poljoprivrednim zadrugama i udruženjima da na organiziran način budu direktno uključeni u proces implementacije Programa novčane podrške na federalnom i kantonalnom nivou, kroz otkup i plasman poljoprivrednih proizvoda.

Takođe, Skupština BPK Goražde na današnjoj sjednici izjašnjavala se i o predloženim zaključcima  poslanice Edite Velić. Između ostalih, usvojeni su zaključci  kojim se predlaže izrada Strategije razvoja poljoprivrede na prostoru BPK Goražde, proglašenje našeg kantona prostorom proizvodnje organske hrane, provođenje postupka komasacije u saradnji sa općinama u sastavu BPK Goražde te obezbjeđenje sredstava i omogućavanje ukrupnjavanja zemljišnih posjeda, stvaranje uslova za formiranje poljoprivrednih zadruga te edukacija iz oblasti diverzifikacije.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.