• OBJAVLJENO: 29.11.2017.
29.sjednica
Usvojeni izvještaji o radu osnovnih i srednjih škola za školsku 2016/2017.godinu

D n e v n i  r e d

1/„Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative,
2/  Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima Bosanskopodrinjskog kantona Goražde, (predlagač: poslanica Edita Velić) – skraćeni postupak,
3/ Izvještaj o radu za školsku 2016/2017. godinu osnovnih škola sa područja Bosanskopodrinjskog kantona Goražde,
– JU OŠ. „Ustikolina“ Ustikolina
– JU OŠ. „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde
– JU OŠ. „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača
– JU OŠ. „Husein ef. Đozo“ Goražde
– JU OŠ. „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići
– JU OŠ. „Prača“ Prača
– JU OMŠ. „Avdo Smailović“ Goražde
4/ Izvještaj o radu za školsku 2016/2017. godinu srednjih škola sa područja Bosanskopodrinjskog kantona Goražde,
– JU STŠ. „ Hasib Hadžović“ Goražde
– JU MSŠ. „Enver Pozderović“ Goražde
– JU SSŠ. „Džemal Bijedić“ Goražde
5/ Izvještaj o dodjeljenim koncesijama i efektima od koncesija za 2016. godinu,
6/ Informacija o stanju i poslovanju privrednih društava sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016. godinu,
7/ Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je svoju 29. redovnu sjednicu.

Na prijedlog nadležnih radnih tijela Skupštine, sa dnevnog reda skinut je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima čiji je predlagač poslanica Edita Velić (DF), a koji se trebao razmatati po skraćenom postupku.

Prijedlog poslanika Suada Došla (SDP) da se u dnevni red uvrsti tačka u okviru koje će se razmatrati  položaj BPK Goražde u FBiH sa osvrtom na odnos federalnih organa vlasti prema BPK Goražde, nije dobio potrebnu većinu.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda, uslijedio je Vladin sat u okviru kojeg je podneseno niz poslaničkih pitanja i inicijativa.

U nastavku sjednice, u skladu s utvrđenim dnevnim redom, usvojeni su izvještaji o radu osnovnih i srednjih škola za školsku 2016/2017.godinu i Izvještaj o dodijeljenim koncesijama i efektima od koncesija za 2016. godinu.

Skupština je također razmatrala i primila k znanju Informaciju o stanju i poslovanju privrednih društava na području BPK Goražde za 2016. godinu i Informaciju o stanju u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na području BPK Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.