• OBJAVLJENO: 24.08.2018.
32.sjednica
Data saglasnost premijeru BPK Goražde za potpisivanje Ugovora o dodjeli finansijskih sredstava Kantonalnoj bolnici Goražde za Projekt uspostave Dijaliznog centra

D n e v n i  r e d

 1. Amandmani XLIX-LVII na Ustav Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

2. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o policijskim službenicima Kantona (predlagač: Vlada) – skraćeni postupak,

3.  Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o policijskim službenicima Kantona (predlagač: poslanik Suad Došlo) – skraćeni postupak,

4. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o sudskim taksama – skraćeni postupak,

5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018. godinu – skraćeni postupak,

6. Nacrt Zakona o unapređenju lokalnog poslovanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

7.  Prijedlog Odluke o organizaciji i radu Stručne službe Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

8. Prijedlog Odluke o oslobađanju obaveza vraćanja studentskih kredita,

9. Prijedlog Odluke o usvajanju Studije sa programom razvoja informacionog sistema za upravljanje otpadom na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje Ugovora o pružanju usluga cestovnog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obavezama na nekretninama u Rasadniku sa Gradom Goražde,

12. Prijedlog Odluke o ustupanju na privremeno korištenje objekta u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH.

13. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za uspostavu poligona za uništavanje eksplozivnih materija,

14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje Ugovora o korištenju sredstava za sufinansiranje projekta „Rekonstrukcija i asfaltiranje putnog pravca Sadba-Krtjanovići“,

15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona za 2018. godinu,

16. Prijedlog Strategije obrazovanja odraslih Bosansko-podrinjskog kantona Goražde „Obrazovanje za sljedeće doba“, za period 2018.-2022. godina,

17. Prijedlog Strategije razvoja poljoprivrede na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 2018.-2022. godina

18. Davanje mišljenja na Nacrt Strategije zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine, 2018.-2021. godina,

19. Izvještaj o radu J.U. „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, za 2017. godinu,

20. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana J.U. „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, za 2017. godinu,

21. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period 01.07.2017.-31.12.2017. godine,

22. Izvještaj Nezavisnog odbora o radu Policijskog komesara za 01.10.2017.-31.12.2017. godine,

23. Izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za period 01.01.-31.03.2018. godine,

24. Izvještaj o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za period 01.01.- 31.12.2017. godine,

25. Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01.-31.12.2017. godine,

26. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosanskopodrinjskog kantona Goražde, za 2017. godinu,

27. Godišnji operativni i finansijski izvještaj o radu JU Zavod za javno zdravstvo Bosanskopodrinjskog kantona Goražde, za 2017. godinu,

28. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JZU Kantonalna bolnica Goražde, za period 01.01.- 31.12.2017. godine,

29. Informacija o stanju u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

30. Informacija o dosadašnjim sprovedenim aktivnostima koje se odnose na usvojeni Akcioni plan sa Prijedlogom mjera za unapređenje zdravstva na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za period 2017.-2021. godina,

31. Informacija o stanju kriminaliteta u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za period 01.01.2017.-31.12.2017. godine,

32. Informacija Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o efektima i realizaciji kreditne linije sa „Bosna Bank International“ d.d. Sarajevo za finansiranje privrede i obrta, uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredna društva i obrtnike na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

33. Informacija Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o stanju industrijskih zona na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

34. Prijedlog zaključka o radu radnih tijela Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

35. „Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative.

Na početku sjednice, na zahtjev više poslanika, došlo je do izmjena i dopuna predloženog dnevnog reda za 32. redovnu sjednicu Skupštine te je, kao o prethodnom pitanju, odlučeno da se svi predloženi zakoni koji su se našli na dnevnom redu, razmatraju po skraćenom postupku.

Na prijedlog poslanika Edima Fejzića, s dnevnog reda skinut je Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za uspostavu poligona za uništavanje eksplozivnih materija, dok je na prijedlog poslanika Nena Zuka skinuta tačka pod kojom je trebalo da se razmatra mišljenje na Nacrt strategije zapošljavanja FBiH za period 2018-2021. godina.

U dnevni red, na prijedlog poslanika Rasima Mujagića, uvršteni su izvještaji o radu za 2017. godinu JU Centar za socijalni rad BPK Goražde i JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde. Također, u dnevni red uvršteno je i Pismo namjere u vezi s Projektom javno-privatnog partnerstva na stvaranju odgovarajućih kapaciteta za smještaj i brigu o starijim i nemoćnim osobama na području BPK Goražde.

Skupština je prihvatila prijedlog ministrice za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Sabire Bešlije da se u dnevni red uvrsti Prijedlog odluke o davanju saglasnosti premijeru BPK Goražde za potpisivanje Ugovora o dodjeli finansijskih sredstava JZU Kantonalna bolnica Goražde za realizaciju Projekta uspostave Dijaliznog centra u Goraždu.

U okviru prve tačke, Skupština je, nakon obrazloženja premijera BPK Goražde Emira Okovića da se radi o izmjenama koje su rezultat promjene statusa Općine Goražde u Grad Goražde, utvrdila nacrt amandmana XLIV-LVII na Ustav BPK Goražde i uputila ga u proceduru javnih rasprava koje će se sprovesti u svim lokalnim zajednicama na prostoru BPK Goražde.

Skupština je razmatrala prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima BPK Goražde koje su predložili Vlada BPK Goražde i poslanik Suad Došlo, a koji danas nisu usvojeni.

Nakon donošenja Zakona o izmjenama Zakona o sudskim taksama BPK Goražde te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta BPK Goražde za 2018. godinu, Skupština je utvrdila i u javnu raspravu uputila Nacrt zakona o unaprjeđenju lokalnog poslovanja BPK Goražde.

Na prijedog  Odbora za javna priznanja Skupštine BPK Goražde, usvojena je Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2018. godinu. Prema ovoj odluci, priznanje “Počasni građanin” bit će dodijeljeno vlasniku kompanije „Emka“ Bosnia Friedhelmu  Rungeu, javno priznanje “Štit Kantona” posthumno će se dodijeliti dobitniku najvišeg ratnog priznajnja Mehu Drljeviću -Dedu, dok će “Plaketa Kantona” biti dodijeljena  aktuelnom direktoru Kantonalnog stambenog fonda Kantona Sarajevo i bivšem sekretaru Federalnog ministarstva prostornog uređenja Adnanu Efendiću.

U nastavku sjednice, Skupština je dala saglasnost premijeru BPK Goražde za potpisivanje Ugovora o korištenju sredstava za sufinansiranje Projekta rekonstrukcije i asfaltiranja putnog pravca Sadba-Krtjanovići.

Skupština je dala saglasnost i na Odluku o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osigiranja BPK Goražde za 2018. godinu.

Vezano za Projekat uspostave Dijaliznog centra u Goraždu, Skupština je donijela Odluku o davanju saglasnosti premijeru BPK Goražde za potpisivanje Ugovora o dodjeli finansijskih sredstava JZU Kantonalna bolnica Goražde za realizaciju ovog projekta.

Skupština je upoznata s Pismom namjere koje se odnosi na Projekat javno-privatnog partnerstva na stvaranju odgovarajućih kapaciteta za smještaj i brigu o starijim i nemoćnim osobama na području BPK Goražde. U vezi s tim, usvojen je zaključak kojim je sugerisano Vladi BPK Goražde da, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima iz ove oblasti, poduzme aktivnosti iz svoje nadležnosti po ovom pitanju.

Prije prekida sjednice, koja je završila u večernjima satima, Skupština je donijela i Odluku o organizaciji i radu Stručne službe Skupštine BPK Goražde.

Zbog obimnog dnevnog reda od 38 tačaka, Skupština je, nakon cjelodnevnog zasjedanja, u večernjim satima prekinula sjednicu te je dogovoreno da se u ponedjeljak, 27.08.2018. godine održi sjednica Kolegija Skupštine na kojoj će se odlučiti o datumu održavanja nastavka započete sjednice.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.