• OBJAVLJENO: 26.03.2019.
1.sjednica
Usvojen Budžet i Zakon o izvršenju budžeta BPK Goražde za 2019. godinu; usvojeni finansijski planovi ZZO i Službe za zapošljavanje

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala svoju prvu redovnu sjednicu.

U okviru rasprave o dnevnom redu, premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković u ime Vlade je predložio da se sa dnevnog reda od ukupno šesnaest tačaka povuku sve tačke osim Prijedloga odluke o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu za 2019. godinu i Vladinog sata iz razloga što skupštinska radna tijela, u čijoj nadležnosti je i predlaganje materijala za Skupštinu, još nisu imenovana.

On je također predložio da se u dnevni red uvrste prijedlozi Budžeta i Zakona o izvršenju budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. godinu, kao i finansijski planovi i odluke o davanju saglasnosti na izvršenje finansijskih planova JU Služba za zapošljavanja i JU Zavod zdravsetvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. godinu.

Predsjedavajuća Skupštine Edita Velić (DF) predložila je da se u sklopu prve tačke razmatra prijedlog koji se odnosi na potvrđivanje mandata poslaniku Mirsadu Dizdareviću (LS).

Nakon što su uvaženi prijedlozi premijera i predsjedavajuće Skupštine u vezi s izmjenama i dopunama dnevnog reda, Skupština je dnevni red i usvojila.

Po završetku procedure potvrđivanja mandata novom poslaniku u Skupštini, uslijedila je rasprava o prijedlogu Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. godinu.

Tokom ove diskusije, u okviru koje su iznesene primjedbe na planirani prijedlog raspodjele sredstava, izneseni su i relativno približeni stavovi poslanika o tome da se predloženi budžet koji je planiran u iznosu od 39.344.876 KM, zbog kratkog roka za njegovo donošenje, kao takav i usvoji, a da se njegovi nedostaci korigiraju donošenjem rebalansa budžeta.

U ime Kluba poslanika SBiH, poslanik Damir Žuga na sjednici je predložio amandman da se ekonomski kod za studentske kredite poveća za dodatnih 60.000,00 KM, što nije prihvaćeno od strane Vlade, a niti kasnijim izjašnjavanjem Skupštine.

Budući da je po prijedlozima Budžeta i Zakona o izvršenja Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde vođena jedinstvena rasprava, Skupština je, po njenom zaključenju, usvojila ove finansijske dokumente.

Skupština je donijela odluke o davanju saglasnosti na finansijske planove, kao i odluke o izvršenju finansijskih planova JU Služba za zapošljavanje i JU Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019. godinu.

Na sjednici je usvojena i Odluka o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu za 2019. godinu.

Do zaključenja sjednice, održan je i Vladin sat rezervisan za poslanička pitanja i inicijative.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.