• OBJAVLJENO: 27.11.2019.
8.sjednica
Usvojeni nacrti Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta BPK Goražde za 2020.godinu

D n e v n i   r e d

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom – skraćeni postupak,

2. Nacrt Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu,

3. Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu,

4. „Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative.

Na 8. redovnom zasjedanju, Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je i usvojila  nacrte Budžeta i Zakona o izvršenju budžeta BPK Goražde za 2020.godinu, kao i nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

Utvrđeni nacrti upućeni su u proceduru javnih rasprava, koje će se organizaciji resornih ministarstava i nadležnih skupštinskih komisija održati u narednih 15 dana, u sve tri lokalne zajednice u sastavu Kantona.

Takođe, Skupština je usvojila izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2019.godinu u iznosu od 17.934.841,00 KM.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.