• OBJAVLJENO: 15.03.2006.
Održana 135.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Usvojene Instrukcije za izradu Nacrta budžeta BPK-a Goražde za 2006.godinu
Pod predsjedavanjem zamjenika Premijera Nazifa Uručija 23.11.2005.godine održana je 135.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Na početku sjednice, ministri su razmatrali i usvojili Instrukcije za izradu Nacrta budžeta BPK-a Goražde za 2006.godinu zasnovane na općem kolektivnom ugovoru i uredbama Bosansko-podrinjskog kantona. Prečišćen tekst instrukcija uradiće radna grupa koja je formirana na ovoj sjednici, a cilj njihovog donošenja je pomoć budžetskim korisnicima za što realniju izradu budžeta za narednu godinu.
Vlada je na ovoj sjednici donijela odluku o utvrđivanju osnovice za platu i naknade za topli obrok za mjesec novembar 2005.godine, te imenovala Komisiju za provođenje konkursa za dodjelu studentskih kredita u studijskoj 2005/2006.godini. Zadatak ove komisije, na čijem čelu se nalazi Mustafa Hošo je da po zaključenju konkursa sačini rang listu studenata u skladu sa Kriterijima za dodjelu studentskih kredita u studijskoj 2005/06 godini i da je dostavi Vladi na usvajanje.
Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Vlada BPK-a Goražde odobrila je isplatu novčanih sredstava za mjesec novembar Sportskom savezu BPK-a Goražde u iznosu od 14.500,00 KM i Centru za stručnu obuku Goražde u iznosu od 6000,00 KM., kao i sredstva u iznosu od 1.120,00 KM za nagrade učenicima osnovnih i srednjih škola čiji su likovni i literarni radovi bili najuspješniji na takmičenju u povodu 25.novembra-Dana državnosti BiH.
Vlada BPK-a Goražde na svojoj 135.redovnoj sjednici razmatrala je i usvojila Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova BPK-a Goražde za mjesec oktobar 2005.godine, te dala saglasnost za popunu upražnjenih radnih mjesta u ovom ministarstvu.
Razmatrana je i usvojena odluka o odobravanju novčanih sredstava JU Dom zdravlja Ustikolina u visini od 4000,00 KM radi instalacije kotlovnice na čvrsto gorivo, te prihvaćena Informacija Ministarstva za privredu o aktivnostima oko dodjele koncesija za korišćenje lovnog područja općina Pale-Prača i Foča-Ustikolina. Vlada je zadužila ovo ministarstvo da u skladu sa Zakonom o koncesijama provede aktivnosti oko dodjele koncesija Lovačkom društvu “Rasoha” iz Prače za lovno područje općine Pale-Prača i Lovačkom društvu “Grebak” iz Ustikoline za lovno područje općine Foča-Ustikolina, te da po završetku ovog postupka Vladi dostavi kompletan izvještaj.
Do kraja sjednice, članovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona usvojili su Odluku o plaćanju okončane situacije za sanaciju krova stambene zgrade u ulici 43.Drinske brigade u iznosu od 25.960,74 KM, kao i Odluku o davanju saglasnosti na izvođenje dodatnih radova na Lameli-H u vrijednosti od 16.986,00 KM radi tehničkog pregleda i dobivanja upotrebne dozvole, a usvojena je i Odluka o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 2000,00 KM za obezbjeđivanje dvomjesečne kirije za deset bespravnih korisnika tuđe imovine koji po Zakonu o raseljenim osobama i izbjeglicama imaju pravo na privremeni smještaj.
Vlada BPK-a Goražde dala je svoju saglasnost i na Program obilježavanja 25.novembra-Dana državnosti BiH , te odobrila sredstva za njegovu realizaciju u iznosu od 890,00 KM.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.