• OBJAVLJENO: 01.07.2021.
92.sjednica
Odobrena novčana sredstva za finansiranje/sufinansiranje projekata/programa i zahtjeva udruženja boračkih populacija u 2021.godini u ukupnom iznosu od 84.500 KM

D n e v n i  r e d

1. Usvajanje Zapisnika sa 91. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Zaključak o primanju k znanju Informacije Ministarstva o problemu centralnog grijanja;

2.2.  Odluka o davanju saglasnosti za isplatu subvencija profitne marže četvrtog i petog dijela „Pobjeda – Technology“ d.d;

2.3. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu – Kantonalnoj upravi za šumarstvo za pokretanje postupka javne nabavke terensko vozilo 4×4;

2.4. Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o djelu.              

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za  boračka pitanja:

3.1.  Zaključak kojim se daje saglasnost ministru da sa ATTP „Cetroprevoz“ d.o.o. Goražde potpiše Ugovor o rpužanju usluga prijevoza vojnih invalida i članova porodica šehida/poginulih boraca sa prostora BPK-a Goražde za 2021/2022;

3.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata/programa i zahtjeva udruženja boračkih populacija u 2021.godini.                     

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

4.1. Odluka o odobravanju III (trećeg) i IV (četvrtog) djela od ukupno XII (dvanaest) djelova novčanih sredstava Sportskom savezu BPK-a Goražde za 2021.godinu;

4.2. Zaključak kojim se daje saglasnost ministru za potpisivanje Ugovora o djelu sa članovima Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka o akreditaciji Internacionalnog univerziteta u Goraždu;

4.3. Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure i postupka nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola sa područja BPK-a Goražde;

4.4. Informacija o upisu učenika u I razred srednje škole;

4.5. Zaključak o utvrđivanju teksta prijedloga Odluke o organizacijama kulture naroda BiH od posebnog značaja za Bosansko-podrinjski kanton Goražde;

4.6. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o razrješenju člana Nadzornog odbora JP Radio-televizija BPK-a Goražde d.o.o.;

4.7. Izvještaj o radu JP RTV BPK Goražde za period 01.01.-31.12.2020.godine i Godišnji obračun.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

5.1.  Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec juni 2021.godine.  

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

6.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“.                 

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

7.1. Zahtjev za podršku organizaciji Marša mira u Srebrenici dostavljen od Planinarskog kluba „Goražde-Maglić“ Goražde;

7.2. Molba za koordinaciju sa Kantonalnom upravom civilne zaštite BPK Goražde i lokalnim zajednicama Kantona povodom obilježavanja 26. godišnjice od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici;

7.3. Odluka o plaćanju računa.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite:

8.1. Odluka o Planu zaštite i spašavanja BPK-a Goražde od prirodnih i drugih nesreća;

8.2. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku opreme za Kantonalni štab civilne zaštite.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove BPK-a Goražde:

9.1. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku 2 klima uređaja.

10. Tekuća pitanja.

 Na prijedlog ministra Eniza Halilovića, pod 6. tačkom dnevnog reda razmtrat će se podtčka 6.2.

6.2. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko – podrinjskog kantona Goražde da u skladu sa važećim zakonskim propisima raspiše Javni oglas za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde i provede proceduru izbora i imenovanja.

Na prijedlog sekretara Vlade Emira Sijerčića, pod sedmom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 7.4.

7.4. Dopisi upućeni prema Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Informacija sa sjednice

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 92.redovnoj sjednici primila je k znanju Informaciju Ministarstva za obrazovanje o  upisu učenika u I razred srednje škole.

Tom prilikom, Vlada je uvažila molbe školskih odbora i grupe roditelja i dala saglasnost Mješovitoj srednjoj školi „Enver Pozderović“ da dodatno upiše pet učenika koji su ispunili kriterije za prijem u Opću gimnaziju, te dva učenika koji su ispunili uslove za prijem u zvanje Ekonomski tehničar-finansijsko-računovodstveni smjer. Istovremeno, ova škola kao i Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ Goražde dobile su saglasnost da nakon drugog upisnog roka formiraju odjeljenja sa brojem učenika koji je manji u odnosu na minimalan broj utvrđen prema Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i odgoj.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport  dobilo je saglasnost za pokretanje procedure i postupka nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola s područja BPK-a Goražde. Sredstva za nabavku besplatnih udženika učenicima šestih razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja i odgoja i ove godine obezbijedilo je Federalno ministarstvo obrazovanja.

Utvrđen je i tekst prijedloga Odluke o organizacijama kulture naroda BiH od posebnog značaja za Bosansko-podrinjski kanton Goražde koji je upućen Skupštini BPK na usvajanje. Ovom odlukom za kulturne organizacije od posebnog značaja za BPK Goražde, ukoliko se registruju i djeluju na području našeg kantona, proglašene su: Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“, Hrvatsko kulturno društvo „Napredak“, Srpsko prosvjetno i kulturno društvo „Prosvjeta“ i Jevrejsko kulturno –prosvjetno i humanitarno društvo“ La Benevolencija“.

Nakon razmatranja, u skupštinsku proceduru upućen je Izvještaj o radu JP RTV BPK Goražde i Godišnji obračun za 2020.godinu.

Vlada je dala saglasnost ministru za boračka pitanja da sa ATTP „Centroprevoz“ d.o.o. Goražde potpiše Ugovor o pružanju usluga prijevoza vojnih invalida i članova porodica šehida/poginulih boraca s prostora BPK-a Goražde za 2021/2022. godinu u iznosu od 12.000 KM.

Odobrena su novčana sredstva za finansiranje/sufinansiranje projekata/programa i zahtjeva udruženja boračkih populacija u 2021.godini u ukupnom iznosu od 84.500 KM. Sa ovim sredstvima finansirat/sufinansirat će se 11 projekata šest boračkih udruženja i jedan zahtjev jednog boračkog udruženja, te pružiti pomoć u radu Fondacije „Istina za Goražde“.

Na današnjoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila je i Plan zaštite i spašavanja BPK-a Goražde od prirodnih i drugih nesreća u kojem su definisani svi bitni dokumenti o aktiviranju-mobilizaciji i angažovanju snaga i sredstava civilne zaštite, obavezama kantonalnih organa u sprovođenju aktivnosti na zaštiti i spašavanju, o mjerama zaštite kao i dokument o načinu rada Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite i načinu saradnje sa odgovarajućim organima civilne zaštite Republike Srspke.

Takođe, Vlada je dala saglasnost Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu da pokrene postupak nabavke opreme za Kantonalni štab civilne zaštite u ukupnoj vrijednosti od 60.600 KM.

Na prijedlog Minstarstva za privredu, Vlada je dala saglasnost za isplatu subvencije četvrtog i petog dijela profitne marže od 2% privrednom društvu „Pobjeda Technology“ d. d.  Goražde u ukupnom iznosu od 19.971 KM, po osnovu ugovora o poslovnoj saradnji za plasiranje linije finansiranja uz subvencionranje dijela profitne marže za BBI bankom d.d. Sarajevo.

JU „Dom za stara i iznemogla lica“odobreno je 20.000 KM za pokriće troškova usluga i normalno funkcioniranje ustanove, te treći i četvrti dio od ukupno 12 dijelova novčanih sredstava  Sportskom savezu BPK-a Goražde za 2021.godinu u iznosu od 10.200 KM.

Vlada će iz budžetske rezerve sa 1.000 KM podržati Planinarski klub „Goražde-Maglić“ Goražde u organizaciji Marša mira u Srebrenici. Od toga, sa 650 KM Vlada će finansirati prijevoz učesnika marša, a sa 350 KM izradu prigodnih majica.

Do kraja sjednice, Vlada je podržala inicijativu Grada Sarajeva da se povodom obilježavanja 26. godišnjice od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, u koordinaciji sa Kantonalnom upravom civilne zaštite BPK Goražde i lokalnim zajednicama Kantona, 11 jula u 12 sati oglase jednominutnim puštanjem sirena u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.

Kako od danas, prema informaciji ministra privrede, na snagu stupa novi režim saobraćaja preko mosta Alije Izetbegovića i u ulici Zaima Imamovića, odnosno obustava saobraćaja u terminu od 19,00 do 24,00sata, Vlada je dala saglasnost ministru da naredbu o obustavi saobraćaja dopuni sa obustavom saobraćaja u dijelu ulice Zaima Imamovića koja vodi ka Gradskoj dvorani koja nije bila propisana ranijom naredbom.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.