• OBJAVLJENO: 07.07.2021.
34.vanredna sjednica
Razmatrana Informacija o epidemiološkoj situaciji na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

D n e v n i  r e d

1. Razmatranje Informacije o epidemiološkoj situaciji na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Tekuća pitanja.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde primila je k znanju Informaciju o epidemiološkoj situaciji na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i uputila je Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u dalju proceduru.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.