• OBJAVLJENO: 28.12.2021.
116. sjednica
Data saglasnost premijerki Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje Sporazuma sa Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika, uposlenika u sudskoj vlasti i javnim ustanovama Federacije BiH

D n e v n i  r e d

1.  Razmatranje Informacije o realizaciji Projekta brza cesta Goražde-Sarajevo-izgradnja tunela Hranjen, trenutno stanje i aktivnosti na realizaciji Projekta.

2. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

3. Razmatranje materijala sa 22. redovne sjednice Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na prijedlog premijera Aide Obuće, pod trećom  tačkom dnevnog reda razmatrat će se:

Odluka o odobravanju  namjenskih finansijskih sredstava Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021. godinu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu u iznosu od 7.000,00 KM Službi za higijensko-epidemiološku zaštitu i unapređenje životne sredine“ u JU Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Na prijedlog premijera Aide Obuće, pod četvrtom tačkom dnevnog reda razmatrat će se:

 Zaključak o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje Sporazuma sa Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika, uposlenika u sudskoj vlasti i javnim ustanovama Federacije BiH.

Informacija sa sjednice

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na početku sjednice primila je k znanju Informaciju o realizaciji Projekta brza cesta Goražde-Sarajevo-izgradnja tunela „Hranjen“, trenutno stanje i aktivnosti na realizaciji Projekta, te je uputila Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na razmatranje, u skladu sa Zaključkom Skupštine BPK-a Goražde.

Nakon uvodnog obrazloženja ministra Eniza Halilovića, Vlada je primila k znanju Informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koja je takođe upućena Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na razmatranje.

Odobrena su namjenska finansijska sredstava u iznosu od 7.000,00 KM Službi za higijensko-epidemiološku zaštitu i unaprjeđenje životne sredine u JU Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potrebe pojačane dezinfekcije u cilju zaštite od varijanti SARS-Cov – 2  (detektirane varijante koje izazivaju zabrinutost u narednom periodu), a koja su obezbijeđena  u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021. godinu – Kantonalne uprave za civilnu  zaštitu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Sredstva za finansiranje hitnih mjera zaštite i spašavanja kod stanja prirodne i druge nesreće  na ekonomskom kodu  614 100  –- Transfer za posebne namjene – elementarne nepogode – namjenska sredstva.

Takođe, Vlada je dala saglasnost premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje Sporazuma sa Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika, uposlenika u sudskoj vlasti i javnim ustanovama Federacije BiH.

U nastavku sjednice koji je održan u poslijepodnevnim satima Vlada je razmatrala amandmane na Budžet i Zakon o izvršenju Budžeta BPK Goražde za 2022.godinu i Zakon o plaćama  i naknadama u organima vlasti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.