• OBJAVLJENO: 22.03.2022.
30. telefonska sjednica
Razriješen direktor Kantonalne uprave za šumarstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na lični zahtjev

D n e v n i  r e d

 1.Razmatranje Prijedloga Odluke o razrješenju direktora Kantonalne uprave za šumarstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Ovom Odlukom razrješava se direktor Kantonalne uprave za šumarstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Anes Salman sa danom 27.03.2022. godine i to na lični zahtjev.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.