• OBJAVLJENO: 15.03.2006.
Održana 139. sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Pokrenut postupak dodjele i prodaje stanova u zgradi “LAMELA- H” boračkim populacijama

Članovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, pod predsjedavanjem Salka Obhođaša održali su 22.12.2005. godine svoju 139. redovnu sjednicu.
Na početku sjednice, Vlada je dala saglasnost ministru za privredu za potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na sanaciji kanala, propusta, klizišta i uklanjanje osulinskog materijala na lokalnim i regionalnom putu na području BPK-a Goražde sa privrednim društvima:
– “Goraždeputevi”d.d. Goražde, u vrijednosti od 24.800,00 KM;
– “Okac” d.o.o. Goražde, u vrijednosti od 9.600,00 KM;
– JKP “Prača” Prača, u vrijednosti od 5.951,00 KM.
Vlada je utvrdila prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da izvrši prodaju teretnog motornog vozila marke “SCANIA”, vlasništvo BPK-a Goražde i uputila je Skupštini kantona na dalju proceduru.
Vlada BPK-a Goražde donijela je rješenje o razrješenju članova Nadzornog odbora ŠPD “Bosansko-podrinjske šume” d.o.o. Goražde, te dala saglasnost ministru za privredu na zaključivanje Ugovora o pružanju usluga održavanja RTV opreme i emisionih objekata sa privrednim društvom “PROELAART” d.o.o. Sarajevo, u vrijednosti od 1500,00 KM mjesečno.
Članovi Vlade odobrili su Turističkoj zajednici BPK-a Goražde novčana sredstva u iznosu od 10.950,00 KM za organizaciju dočeka Nove 2006. godine u gradskoj dvorani “Mirsad Hurić”, te usvojili zaključak o davanju saglasnosti ministru za privredu za potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na sanaciji puteva za povratnička naselja, prema zajedničkom projektu Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i Ministarstva za privredu, sa slijedećim privrednim društvima:
– “Goraždeputevi” d.d. Goražde, u vrijednosti od 18.500,00 KM;
– “Okac”d.o.o. Goražde, u vrijednosti od 21.500,00 KM;
– “Grebak” d.o.o. Goražde, u vrijednosti od 10.000,00 KM.
Vlada je dala saglasnost ministru za privredu da sa preduzećem “Okac”d.o.o. potpiše, takođe, i annex Ugovora o zajedničkom finansiranju i izvođenju radova na izgradnji fekalne kanalizacije Goražde-Zupčići-III faza.
Nakon dužeg razmatranja, zbog neusklađenosti sa Zakonom o kontroli cijena, Vlada je Ministarstvu za privredu vratila na doradu Odluku o utvrđivanju postojanja uslova za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena, utvrđivanja marži za sve vrste brašna, hljeba od brašna žitarica, mlijeka i jestivog ulja. Zaključeno je da je prije ove odluke bilo neophodno da Vlada usvoji odluku kojom će utvrditi proizvode kod kojih će se vršiti kontrola cijena, a sve u vezi sa skorim uvođenjem PDV-a . Najbitnije je naglasiti, da će Vlada BPK-a Goražde, a i prema preporukama Vijeća ministara BiH, ovom pitanju posvetiti najozbiljniju pažnju, te donesenim odlukama pokušati ublažiti udar na standard građana.
Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Vlada BPK-a Goražde usvojila je više odluka o odobravanju redovnih novčanih sredstava za mjesec decembar: JP RTV BPK Goražde u iznosu od 5800,00 KM; KIC Prača- Radio Prača u iznosu od 1700,00 KM, Sportskom savezu BPK-a Goražde- 14.500,00 KM i Centru za stručnu obuku u iznosu od 6000,00 KM.
Uz obrazloženje ministrice Emire Drakovac da je od federalnog Ministarstva finansija stigao dopis da se Zakon o javnim nabavkama mora primjenjivati i kod sklapanja ugovora sa visokoobrazovnim institucijama, Vlada BPK-a Goražde ponovo je poništila Odluku o davanju saglasnosti Premijeru kantona za potpisivanje Ugovora sa Pravnim fakukltetom u Zenici za izvođenje dislocirane nastave u Goraždu. Istovremeno, zaduženo je resorno ministarstrvo da obavi svu potrebnu proceduru izbora najpovoljnijeg ponuđača prema Zakonu o javnim nabavkama, te da u ovaj prijedlog uvrsti i druge deficitarne fakultete za koje vlada interesovanje.
Vlada BPK-a Goražde u nastavku sjednice, utvrdila je osnovicu za plaću i topli obrok za mjesec decembar za uposlene u kantonalnim organima uprave i drugim institucijama koje se finansiraju iz budžeta kantona, te odobrila grantove općinama Foča-Ustikolina i Pale-Prača za mjesec decembar u iznosima od po 10.000,00 KM.
Članovi Vlade donijeli su i Odluku o davanju saglasnosti ministrici za boračka pitanja da pokrene postupak dodjele i prodaje stanova, a Stambenom kantonalnom fondu da pokrene postupak prodaje poslovnih prostora u objektu “LAMELA- H” pripadnicima boračkih populacija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.Vlada je odobrila i novčana sredstva u iznosu od 10.000,00 KM za jednokratne novčane pomoći borcima i članovima njihovih porodica sa područja ovog kantona u budžetskoj 2005. godini. Na sjednici je razmatran I izvještaj ABS banke o realizaciji dugoročnih stambenih kredita pripadnicima boračkih populacija iz kojeg se vidi da su u 2005. godini, od predviđenih 300.000,00 KM, realizovani krediti u iznosu od 279.382,72 KM.
Vlada BPK-a Goražde razmatrala je Izvještaj Komisije za javne nabavke o provedenim pregovaračkim postupcima za izbor najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga i izvođenje radova za potrebe institucija BPK-a Goražde, te donijela odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača:
– “Goraždestan” d.o.o Goražde, za pružanje usluga održavanja zgrada u vlasništvu BPK-a Goražde;
– “Oniprom” d.o.o. Goražde, za pružanje usluga sukcesivne isporuke informatičke opreme ;
– “MAP- Auto” Goražde, za pružanje usluga sukcesivne isporuke sredstava za održavanje voznog parka;
– “Šeh-in” d.o.o. Goražde, za pružanje usluga sukcesivne isporuke goriva;
– “Svjetlost Comerc” Goražde, za pružanje štamparskih usluga i dostave kancelarijskog materijala.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donijela je i Odluku o sanaciji i uređenju kancelarija Arhiva u zgradi BPK-a Goražde, te dala saglasnost Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove za nabavku opreme.
Donesenim zaključkom, Vlada BPK-a Goražde naložila je Kantonalnom pravobranilaštvu da u upravnim i sudskim sporovima koji se vode protiv Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i institucija kantona obavezno upotrijebi sva dozvoljena redovna i vanredna pravna sredstva u cilju zaštite interesa Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Na sjednici je razmatran i utvrđen prijedlog kandidata za članove Direkcije za provođenje i restruktuiranje policije iz Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Vlada BPK-a Goražde do kraja sjednice, donijela je Odluku o plaćanju rente Općini Goražde za zgradu u ulici Zdravstvenih radnika br.20 i 22 u Goraždu u iznosu od 86.454,00 KM, dodjeljenog gradskog građevinskog zemljišta u iznosu od 4.740,00 KM , te 4000,00 KM za troškove legalizacije, čime su stečeni svi uslovi za konačnu legalizaciju zgrade, nazvane “Ministarka” i prodaju njenih stanova sadašnjim korisnicima.
Na kraju sjednice, Vlada je dala saglasnost Premijeru kantona za potpisivanje ugovora za nabavku vozila za potrebe K MUP-a, kao i saglasnost na izmjenu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, za poziciju savjetnika ministra.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.