• OBJAVLJENO: 13.04.2022.
32. telefonska sjednica
Ovlaštena premijerka BPK da u ime direktora Zavoda za besplatnu pravnu pomoć potpisuje akte iz nadležnosti Zavoda

D n e v n i  r e d

 1. Razmatranje prijedloga Odluke o ovlaštenju za potpisivanje akata.

Vlada je na ovoj sjednici usvojila Odluku kojom je ovlastila Premijera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aidu Obuću da u ime direktora Zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći BPK Goražde potpisuje opšte i pojedinačne akte iz nadležnosti ovog Zavoda.

Ovlašćenje traje do imenovanja direktora Zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći BPK Goražde ili do stavljanja van snage ove Odluke.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.