• OBJAVLJENO: 18.05.2022.
45. vanredna sjednica
Odobrene prijave projekata na Javni poziv Federalnog ministarstva prostornog uređenja

D n e v n i  r e d

1. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste BPK-a Goražde za prijavu na Javni poziv za odabir korisnika Programa utroška sredstava raspisanog od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

2. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti za prijavu na Javni poziv za odabir korisnika Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima-za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta “Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 45.vanrednoj sjednici odobrila je Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste i Kantonalnoj upravi civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona prijavu na Javni poziv Federalnog ministarstva prostornog uređenja koji se odnosi na odabir korisnika Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta”.

Obzirom da projekti iziskuju velika finansijska sredstva, a da Federalno ministarstvo prostornog uređenja učestvuje u sufinansiranju, odlučeno je da se na navedeni javni poziv prijavi Ministarstvo za privredu-Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Kantonalna uprava civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona na javni poziv Federalnog ministarstva prostornog uređenja kandidovala je program sanacije klizišta prema selu Udovičići – općina Foča FBiH – zaštita puta od bujičnih voda, u vrijednosti od 50.776,57 KM.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.