• OBJAVLJENO: 15.09.2022.
146. sjednica
Razmatrani prijedlozi amandmana na Odluku o izmjenama i dopunama budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i amnadmani na druge propise koji se razmatraju na sjednici Skupštine BPK

D n e v n i  r e d

1. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju Amandmana na Odluku o izmjenama i dopunama budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Amandmana na druge propise koji se razmatraju na sjednici Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Vlada je utvrdila amandmane na Odluku o izmjenama i dopunama budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u dijelu koji se odnosi na broj zaposlenika, kako slijedi:

–  Ministarstvo za unutrašnje poslove sa 47 na 50 zaposlenika

– Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline sa 9 na 11 zaposlenika

–  Služba za odnose s javnošću sa 2 na 3 zaposlenika

–  Kantonalni zavod za besplatnu pravnu pomoć sa 3 na 4 zaposlenika

– Ured premijera i Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa 6 na 8 zaposlenika.

Usvojena takođe i Odluka o utvrđivanju Amandmana na član 136 . Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom, kako slijedi:

U članu 136. iza stava 1. dodati novi stav 2. koji glasi: „Danom početka primjene Zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 52/22) prestaje primjena odredbi iz člana 97-103. ovog Zakona“.

Vlada je prihvatila Amandman Adisa Agovića i Daliborke Milović na član 105.  Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom, te usvojila Odluku o neprihvatanju Amandmana Daliborke Milović na član 105. tačka 3. istog zakona.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.