• OBJAVLJENO: 02.02.2005.
97.sjednica
Za subvencije za poljoprivredu u 2005.godini planirano 150.000 KM

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 97.redovnoj sjednici pod predsjedavanjem Salka Obhođaša, usvojila je Odluku o Programu utroška i raspodjele sredstava, subvencija za poljoprivredu, za što je u budžetu Ministarstva privrede u 2005. godini planirano 150.000,00 KM. Kroz različite vrste podsticaja u stočarstvu, ratarstvu i voćarstvu, cilj Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je da i u ovoj godini radi na povećanju obima poljoprivredne proizvodnje, zadovoljavanju potreba domaćeg tržišta, te smanjenju stope nezaposlenosti i zavisnosti od uvoza.

Članovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ovoj sjednici usvojili su i Izvještaj o provođenju Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica na području BPK Goražde, koji se odnosi na reviziju rješenja za sve korisnike koji ispunjavanju uslove za ostvarivanje prava po ovom zakonu. Prema riječima ministrice za boračka pitanja Nermane Sofović, ovaj posao dobio je vrlo dobre ocjene u poređenju sa ostalim kantonima. Tako je do 31.12.2004.godine od općinskih službi za boračko-invalidsku zaštitu Komisiji za davanje ocjene nalaza i mišljenja dostavljeno 650 predmeta vojnog invalititeta kojima je bilo priznato pravo i 13 novih predmeta. Komisija je donijela ukupno 499 rješenja za ličnu invalidninu, što je 72,1 %, i 703 rješenja za porodičnu invalidninu, što je 62,0%.

Sa 97. sjednice Vlade izdvajamo i Odluku o dodjeli novčanih sredstava Sindikatu bivše HI „Azot“, u iznosu od 13.900,00 KM na ime jednokratne novčane pomoći radnicima, kao i Odluku o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 5365,00 KM firmi „Pračanka“ iz Hrenovice, za naknadu štete zbog ukljanjanja oboljele stoke od Q- groznice.

Novčana sredstva u iznosu od 4400,00 KM odbrena su i Ministarstvu socijalne politike, zdravstva, raseljenih lica i izbjeglica za obezbjeđivanje četveromjesečne kirije za 11 bespravnih korisnika tuđe imovine koji po Zakonu o raseljenim osobama i izbjeglicama imaju pravo na alternativni smještaj, dok je Ministarstvu za boračka pitanja odobrena isplata 4662,00 KM na ime naknade troškova banjsko-klimatskog liječenja 9 pacijenata, pripadnika boračke populacije u RRC „Fojnica“, kao i isplata novčanih sredstava u iznosu od 2700,00 KM na ime troškova ugradnje 24 para šehidskih nišana i dorade 12 nišana prema Ugovoru sa firmom „Mermer“ iz Goražda.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dala je na ovoj sjednici saglasnost premijeru kantona za potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na izgradnji cjevovoda „Kovačka ulica-Baćanski most“ sa privrednim društvom „Okac“ iz Goražda, vrijednog 113.849,00 KM i Ugovora o izvođenju radova na glavnom projektu crpna stanica rezervoar „Površnica“ sa potisnim cjevovodom do rezervoara „Rorovi“ sa JKP „6.mart“ iz Goražda, vrijednog 346.873,248 KM, čime se ulazi u finalnu realizaciju poslova na sanaciji sekundarne vodovodne mreže u gradu Goraždu.

Vlada je razmatrala i usvojila Izvještaj kantonalnog Ministarstva unutrašnjih poslova za mjesec decembar 2004. godine u kojem se trenutna bezbjednosna situacija na području ovog kantona ocjenjuje kao zadovoljavajuća .


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.