• OBJAVLJENO: 02.02.2005.
98.sjednica
Usvojena Odluka o standardima i kriterijima za raspodjelu sredstava za rad udruženja koja se finansiraju-sufinansiraju iz budžeta BPK Goražde za 2005.godinu

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 26.01.2005.godine svoju 98. redovnu sjednicu.

Izdvajamo Odluku o usvajanju Programa investicionih ulaganja u oblasti vodoprivrede za čiju je realizaciju u budžetu Ministarstva za privredu planirano 220.000,00 KM, te Odluku o usvajanju operativnog programa održavanja cesta na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2005. godinu, za što su izdvojena sredstva u iznosu od 660.000,00 KM.
Ova sredstva, prema riječima ministra za privredu Ferida Buča, biće dovoljna samo za tekuće održavanje cesta, a tek mali dio moći će se izdvojiti za izgradnju novih puteva, no s obzirom na limitirajuće faktore vezane za obezbjeđenje sredstava u budžetu kantona, ova suma realan je odraz trenutnih finansijskih mogućnosti ovog ministarstva i Vlade kantona.

Vlada je odobrila i novčana sredstva u iznosu od po 50.000,00 KM općinama Goražde i Pale-Prača za sufinansiranje izgradnje vodovoda u Ilovači i Hrenovici, kao i iznos od 4400,00 KM na ime obezbjeđenja četveromjesečne kirije (po 100 KM) za 11 bespravnih korisnika tuđe imovine, koji po Zakonu o raseljenim osobama i izbjeglicama imaju pravo na privremeni smještaj.

Usvojena je i Odluka o standardima i kriterijima za raspodjelu sredstava za rad udruženja koja se finansiraju-sufinansiraju iz budžeta BPK Goražde za 2005.godinu, kao i Odluka o davanju saglasnosti na program utroška finansijskih sredstava iz budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice.

Razmatran je i usvojen Izvještaj stručne komisije koju je Vlada formirala da ispita da li je bilo nepravilnosti oko bodovanja studenata za rang listu dodjele studentskih kredita.Da podsjetimo, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ove godine dodijelilo je 205 studentskih kredita, od 337 pristiglih zahtjeva.

Predsjednica ove komisije Haša Kuljuh informisala je Vladu da je Komisija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport stručno i pravilno odradila svoj posao, te da prigovori koji su podneseni na rad komisije nemaju osnova. Potrebno je, mišljenje je Komisije, raditi na poboljšanju kriterija za dodjelu kredita, ubrzavanju njihovog rada, te prebaciti pojedine stipendiste sa Ministarstva za obrazovanje, na Ministarstvo za boračka pitanja i Ministarstvo za socijalnu politiku, čime bi se otvorile nove mogućnosti za sve studente zainteresovane za dodjelu kredita, kojih je ove godine bilo zaista mnogo.

Vlada je na ovoj sjednici dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora JU „Služba za zapošljavanje BPK Goražde“ o odobravanju podsticajnih mjera na ime sufinansiranja za novo zapošljavanje. Prema ovoj odluci , previđena sredstva raspodijeliće se na devet pravnih subjekata, odnosno poslodavaca koji bi, na ovaj način, trebali uposliti 4 lica sa visokom i 26 lica sa srednjom stručnom spremom sa evidencije ove službe.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.