• OBJAVLJENO: 15.03.2005.
102. sjednica
Formirana Komisija za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća

Članovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj 102.redovnoj sjednici donijeli su Odluku o formiranju Komisije za procjenu šteta od prirodne i drugih nesreća na području BPK Goražde u sastavu: Ismet Omeragić (predsjednik), Smajo Sijerčić, Rasim Sijerčić, Ferid Pleh i Vejsil Kodžaga. Rad ove komisije, čiji je mandat četiri godine, posebno je aktueliziran povodom nedavnih vremenskih nepogoda na području ovog kantona i posljedica koje su izazvale velike snježne padavine. Nakon razmatranja trenutnog stanja, Vlada BPK Goražde nalozila je Kantonalnoj upravi civilne zaštite da dalje prati ovu situaciju i da je o tome redovno informiše.

U nastavku sjednice, Vlada je usvojila programe utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava u budžetu kantonalnog Ministarstva privrede, na ekonomskim kodovima „Subvencije javnim preduzećima“ i „Grantovi neprofitnim organizacijama“ .

Udruženju demobilisanih boraca ARBiH BPK Goražde Vlada je odobrila novčana sredstva u iznosu od 1200,00 KM za održavanje Osnivačke skupštine Udruženja, te formirala Organizacioni odbor za održavanje manifestacije „Druženje živih dobitnika najvećeg ratnog priznanja-Zlatni ljiljan F BiH“, koja će se održati 09. maja u Goraždu. Redovna sredstva u iznosu od 5.050,00 KM za mjesec januar dobila su i ostala, tri udruženja boračkih populacija.

Na ime naknade za zdravstvenu zaštitu lica kojima je priznato svojstvo korisnika boračko-invalidske zaštite Vlada je Zavodu zdravstvenog osiguranja BPK Goražde odobrila redovna sredstva u iznosu od 2380,00 KM za mjesec januar 2005. godine.

Odobrena su i sredstva u iznosu od 9000,00 KM za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za šestomjesečnu kiriju za 15 korisnika koji po imovinskim zakonima imaju pravo na alternativni smještaj.

Za obavljanje redovne djelatnosti novčana sredstva u iznosu od 6000,00 KM dobila je i Turistička zajednica BPK Goražde.

Na kraju sjednice, članovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona upoznali su se i sa Uputstvom o načinu rada i postupanja Ureda interne revizije BPK Goražde u obavljanju poslova interne revizije na području ovog kantona.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.