• OBJAVLJENO: 20.06.2014.
83.sjednica
Odobren avans za izvođenje grubih građevinskih radova na stambeno-poslovnom objektu Lamela H2-zgrada za mlade

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 20.06.2014. godine 83.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i  r e d

1.Razmatranje zapisnika sa 81. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o odobravanju plaćanja subvencija za podsticaj razvoja, poduzetništva i obrta iz Budžeta Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

2.2. Odluka o stavljanju van snage Odluke broj: 03-24-1184/12 od 07.09.2012.godine;

2.3. Zaključak o primanju k znanju Informacije o provrednim aktivnostima za izbor i imenovanje članova Skupštine JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde, Rješenje o razrješenju članova Skupštine imenovanih rješenjem broj:03-05-773/10 od 19.05.2010. godine, Rješenje o imenovanju članova Skupštine JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde do konačnog imenovanja, a najduže 90 dana i davanje saglasnosti Ministarstvu za privredu za raspisivanje ponovnog javnog oglasa;

2.4.Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime Programa podrške razvoju neprofitnim organizacijama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2014.godinu;

2.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate naknade po Ugovoru o privremenom i povremenom obavljanju poslova.

3.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

3.1. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje Avansne fakture broj:005/14.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

4.1. Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

4.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime jednokratnih novčanih pomoći braniocima i članovima njihovih porodica sa prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

4.3. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da izvrši mljevenje pšenice u količini od 18.884,54 kilograma, za potrebe Ministarstva za boračka pitanja;

4.4. Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći za organizaciju druženja dobitnika najvećih ratnih priznanja;

4.5. Odluka o sufinansiranju obilježavanja «25. maja, Dana bitke na Zebinoj šumi-1992.godine».

5.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

5.1. Prijedlog Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

6.1. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na potpisivanje Ugovora o nabavci i ugradnji materijala i opreme na izradi kotlovnice u objektu JU OŠ «Fahrudin Fahro Baščelija» Goražde;

6.2. Odluka o potvrđivanju Odluke o upisu učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2014/2015.godinu.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

 7.1. Informacija o ostvarenju prihoda u periodu januar-maj 2014.godine.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

8.1. Zahtjev za davanje saglasnosti za raspisivanje javnog oglasa za prijem namještenika u Općinskom sudu Goražde;

8.2. Rješenje o razrješenju i Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Odluka o usvajanju Programa obilježavanja manifestacije «Grebak-put života» u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2014.godinu;

9.2. Sporazum o sufinansiranju izgradnje i rekonstrukcije saobraćajnica u obuhvatu Izmjena i dopuna RP «Rasadnik» u Goraždu;

9.3. Dostava podataka vezano za komisije koje će se plaćati u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

9.4. Odluka o plaćanju članarine Skupštini Evropskih regija za 2014.godinu.

10. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti Službi za odnose s javnošću za zaključivanje ugovora o zakupu domena za službenu web stranicu Vlade BPK-a Goražde.

11. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra Alema Mujkovića, pod 7. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 7.1. i 7.2.

7.1. Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću za mjesec MAJ 2014. godine.

7.2. Odluka o zatvaranju računa otvorenog kod ABS Banke d.d. Sarajevo odnosno Sparkasse bank d.d. BiH.

Na prijedlog premijera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i sekretara Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, pod 9. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 9.5.

– Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime troškova otvaranja Islamskog centra u Goraždu;

Odluka odobravanju novčanih sredstava za vanredno polaganje;

– Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime nagrade za najbolje rezultate na bojevom gađanju

 – Odluka  o odobravanju novčanih sredstava na ime nagrade za najbolje rezultate na bojevom gađanju.

Na prijedlog ministrica Azre Kuljuh, pod tačkom 6. razmatrat će se podtačka 6.3.

6.3. Odluka  o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV  Bosansko-podrinjskog kantona  Goražde d.o.o.    na ime IV (četvrte) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2014 godinu.

Na današnjoj 83.redovnoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila Prijedlog Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

U skupštinsku proceduru upućen je Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, kojim su prema obrazloženju ministra za boračka pitanja, stvorene pretpostavke za brže zapošljavanje boračkih kategorija te obezbijeđen transparentniji rad.

Vlada je danas odobrila jednokratne novčane pomoći za 19 branilaca i članova njihovih porodica, te dala saglasnost Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da izvrši mljevenje pšenice u količini od 18.884 kilograma, radi podjele brašna demobilisanim borcima bez naknade.

Odobrena su takođe i sredstva za isplatu hedija živim i članovima porodica posthumnih dobitnika najvećih ratnih priznanja s prostora BPK Goražde za 2014.godinu.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju plaćanja subvencija za podsticaj razvoja, poduzetništva i obrta iz Budžeta Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Razriješeni su članovi Skupštine JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde a na 90 dana imenovani novi, te donosen zaključak o ponovnom raspisivanju javnog oglasa za popunu ovog tijela.

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila plaćanje avansne fakture GPD „Drina“ u iznosu od 247.936 KM, na osnovu ugovora o izvođenju grubih građevinskih radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta „Lamela H2- zgrada za mlade“.

Vlada je dala načelnu saglasnost da se definiše Sporazum o sufinansiranju izgradnje i rekonstrukcije saobraćajnica u obuhvatu Izmjena i dopuna RP «Rasadnik» u Goraždu, radi uređenja građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje trgovinskog centra „Bingo“ u Goraždu.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dobio je saglasnost na potpisivanje Ugovora o nabavci i ugradnji materijala i opreme na izradi kotlovnice u objektu JU OŠ «Fahrudin Fahro Baščelija» Goražde.

Potvrđena je i Odluka o upisu učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2014/2015.godinu.

Vlada je danas utvrdila i osnovicu za plaće korisnika budžeta za mjesec maj, u iznosu od 360 KM, kao i naknadu za topli obrok u iznosu od 7 KM po danu . Razlika od 1 KM dnevno za topli obrok biće, kako je ranije odlučeno, uplaćena na račun Fonda za pomoć poplavljenim područjima.

Vlada je odobrila isplatu novčanih sredstava Domu za stara i iznemogla lica kao i redovnu tranšu JP RTV BPK Goražde.

Razmatrana je takođe i Informacija Ministarstva za finansije o ostvarenju prihoda u periodu januar-maj 2014.godine, koja je vraćena na doradu.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.