• OBJAVLJENO: 08.07.2014.
85.sjednica
Pokrenute aktivnosti za izgradnju još jednog stambeno-poslovnog objekta u Goraždu; od 1. augusta počinje s primjenom nova Esencijalna lista lijekova

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 08.07.2014. godine 85.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i  r e d

1. Razmatranje zapisnika sa 82. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za za finansije:

2.1. Dokument okvirnog budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (DOB) za period 2015.-2017.godina

2.2. Odluka o obustavi  izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu BPK-a Goražde za 2014.godinu;

2.3.Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec juni 2014.godine.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

3.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program unapređenja usluga javnih preduzeća u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2014.godinu;

3.2. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava “Program razvoja turizma u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2014.godinu”;

3.3. Odluka o usvajanju Plana i Programa utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2014.godinu utvrđenih u Budžetu Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2014.godinu;

3.4. Odluka o utvrđivanju Javnog interesa za rekonstrukciju regionalnog puta R 448, dionica Baćanski most-Zupčići kroz naselje Splavište;

3.5. Odluka o isplati novčanih sredstava za plaćanje Fakture broj: 01046 za laboratorijske usluge Veterinarskom fakultetu u Sarajevu;

3.6. Izvještaj Ministarstva za privredu u vezi implementacije Programa podrške mljekari “Milgor” d.o.o. Goražde sa predloženim zaključcima.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

4.1. Zaključak kojim se prima k znanju Izvještaj o provedenoj  anketi izgradnje stambeno-poslovnog objekta za rješavanje stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica metodom udruživanja sredstava;

4.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec maj 2014.godine;

4.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec maj 2014.godine;

4.4. Odluka o odobravanju  novčanih sredstava na ime jednokratnih novčanih pomoći braniocima i članovima njihovih porodica sa prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

4.5. Odluka o davanju saglasnosti za uknjižbu u vlasništvo stanova poklonoprimcima u stambeno-poslovnom objektu “Lamela-H1” u Goraždu;

4.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime jednokratnih novčanih pomoći braniocima i članovima njihovih porodica sa prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

4.7. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da potpiše Anex na Ugovor o pružanju usluga prevoza vojnih invalida i članova porodica šehida-poginulih boraca sa prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa odabranim pružaocem usluga ATTP ”Centroprevoz” d.o.o. Goražde;

4.8. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za sufinansiranje troškova obilježavanja memorijalnog turinira;

4.9. Odluka o davanju saglasnosti Organizaciji porodica šehida i palih boraca BPK-a Goražde za Projekat odlaska porodica boračkih populacija u Memorijalni centar Potočari i manifestaciju odbrana Igmana 2014.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

5.1. Odluka o Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde – A i B Lista sa zaštićenim nazivima lijekova;

5.2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, broj: 03-37-270/14;

5.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec maj i juni 2014.godine;

5.4. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2014.godinu.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

6.1. Odluka o razrješenju člana Policijskog odbora i imenovanju novog člana;

6.2. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za maj 2014.godine.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

7.1. Zaključak o davanju saglasnosti na Program sufinansiranja zapošljavanja socijalno ugrošenih kategorija Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

8.1. Odgovori na poslanička pitanja i inicijative;

8.2. Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa Ugovora za obavezno osiguranje uposlenika BPK-a Goražde.

9. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra za finansije Alema Mujkovića, pod 2. tačkom dnevnog reda razmatrat će podtačke 2.4., 2.5. i 2.6.

2.4. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet BPK Goražde za 2014. godinu.

2.5. Odluka o određivanju potpisnika za račun broj: 1990540205542608.

2.6. Odluka o odobravanju tekućih  transfera općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na prijedlog ministrice Nele Čarapić, s dnevnog reda se povlači podtačka 5.4. i ista će se razmatrat u okviru Ministarstva za finansije, a umjesto ove predlaže se: Odluka o prijedlogu kandidata za člana Upravnog odbora PIO.

Na današnjoj 85.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je Dokument okvirnog budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (DOB) za period 2015-2017.godina. Usvajanje ovog dokumenta odgođeno je do naredne sjednice, do kada bi se njegov sadržaj trebao dopuniti prijedlozima iz ministarstava.

Nakon okončane procedure, Vlada je donijela Odluku o Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde – A i B Lista sa zaštićenim nazivima lijekova, čija primjena stupa na snagu prvog augusta ove godine.

Vlada je razmatrala i primila k znanju Izvještaj Ministarstva za privredu u vezi implementacije Programa podrške mljekari “Milgor” d.o.o. Goražde. Kako je odlučeno, aktivnosti na implementaciji ovog programa biće nastavljene, a konkretne mjere i zaključci biće doneseni na narednoj sjednici Vlade.

Saglasnost Vlade dobili su programi utroška sredstava Ministarstva za privredu: Program unaprjeđenja usluga javnih preduzeća u vrijednosti od 50.000 KM, Program razvoja turizma od 100.000 KM, te Program utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2014.godinu, u iznosu 190.000 KM.

Nakon što je primila k znanju Izvještaj Ministarstva za boračka pitanja o provedenoj anketi za izgradnju stambeno-poslovnog objekta za rješavanje stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica metodom udruživanja sredstava, po kojoj se 56 lica izjasnilo da na ovaj način želi riješiti svoje stambeno pitanje, Vlada je zadužila Ministarstvo za urbanizam da pokrene aktivnosti na nabavci građevinskog zemljišta te potrebnih saglasnosti i dozvola neophodnih za izgradnju ovog objekta u Goraždu.

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila jednokratne novčane pomoći za 30 branilaca i članova njihovih porodica s prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Odobrena su takođe i sredstva za rad udruženja i Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec maj 2014.godine .

Vlada i resorno ministarstvo finansiraće Projekt odlaska porodica boračkih populacija u Memorijalni centar Potočari Organizacije porodica šehida i palih boraca BPK-a Goražde. Kako je istaknuto, 11. jula za odlazak na obilježavanje 19. godišnjice genocida u Srebrenici obezbjeđena su tri autobusa, a njihov polazak planiran je u 5 sati ujutro sa autobuske stanice u Goraždu.

Danas je usvojena i Odluka o davanju saglasnosti za uknjižbu u vlasništvo stanova poklonoprimcima u stambeno-poslovnom objektu “Lamela-H1” u Goraždu, koja se odnosi na osmero djece bez oba roditelja i dva 100 % RVI.

Saglasnost Vlade dobio je i Program sufinansiranja zapošljavanja socijalno ugroženih kategorija Javne ustanove “Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” u iznosu od 200.000 KM. Ovim programom, Služba će u mjesečnom bruto iznosu od 500 KM sufinansirati zapošljavanje 33 nezaposlene osobe iz porodica u kojima niko nije zaposlen kao i osobe starije od 45 godina.

Vlada je utvrdila osnovicu za plaću od 360 KM i naknadu za topli obrok od 8 KM dnevno. Uz ovo, Vlada je donijela odluku po kojoj će se budžetskim korisnicima topli obrok i u mjesecu junu umanjiti za 1 KM dnevno, a razlika uplatiti za pomoć nastradalim u poplavama.

Odobreni su takođe i grantovi općinama u sastavu BPK Goražde za mjesec maj 2014.godine.

Vlada je razmatrala i usvojila Izvještaj o radu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za maj 2014.godine.

Usvojena je Odluka kojom se na lični zahtjev razrješava dužnosti član Policijskog odbora Samir Durović i umjesto njega imenuje novi član iz reda policijskih službenika Almir Mašić.

Nakon što je prihvatila Informaciju Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o provedenoj proceduri izbora kandidata za poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje s područja BPK Goražde, Vlada je u sastav ovog Upravnog odbora predložila kandidata Hameda Topuza.

Danas su takođe razmatrana poslanička pitanja i inicijative, te usvojen Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa Ugovora za obavezno osiguranje uposlenika i imovine BPK-a Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.