• OBJAVLJENO: 17.09.2014.
95.sjednica
Data saglasnost za realizaciju druge faze izgradnje zgrade za mlade

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 17.09.2014.godine 95.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e DNEVNI RED n i  r e

Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

1.1. Davanje saglasnosti OŠ Prača za pokretanje projekta za nabavku neophodne opreme i učila

1.2. Odluka o odobravanju službenog putovanja na ekskurziju za nastavnike

1.3. Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje oglasa za prijeme zaposlenika i namještenika

1.4. Odluka za nabavku projektora

1.5 Odluka o odobravanju novčanih sredstava N.K. Azot na ime KUP takmičenja NS F/BiH.

1.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Sportskom savezu za sport i rekreaciju invalida BPK Goražde

1.7. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Sportskom savezu BPK Goražde na ime redovne tranše za juli i avgust.

1.8. Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o ispšoruci peciva i nabavci hrane za školsku kuhinju

1.9. Ostavka na mjesto predsjednika Skupštine J.P. RTV BPK Goražde

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socialnu politiku,zdravstvo,raseljena lica i izbjeglice

2.1.Odluka o odobravanju sredstava Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Goražde

2.2. Odluka o sufinansiranju i isplati novčanih sredstava za projekat „Prevencija ranog otkrivanja karcinoma cervixa preko PAPA briseva

2.3 Odluka o sufinansiranju i isplati novčanih sredstava za finansiranje proširenja obima i kvaliteta labaratorijskih usluga u J.U. Dom zdravlja Foča –Ustikolina

2.4 Odluka o sufinansiranju i isplati novčanih sredstava za finansiranje proširenja obima i kvaliteta labaratorijskih usluga u J.U. Dom zdravlja Prača

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

3.1 Odluka o davanju saglasnosti o provođenju procedure za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje II faze radova na izgradnji stambeno poslovnog objekta Lamela H2

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

4.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za sufinansiranje troškova memorijalnih turnira

4.2.  Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Anexa ugovora o pružanju usluga prevoza

4.3. Odluka o odobravanju sredstava na ime bespovratne pomoći za rješavanje stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

 5.1. Izvještaj komisije za utvrđivanje opravdanosti prigovora Policijskog komesara

5.2. Problematika oko prijema volontera.

6. Razmatranje tačaka iz oblasti Agencije za privatizaciju BPK Goražde

6.1. Davanje saglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizacij i sistematizaciji poslova.

7. Tekuća pitanja.

 Na prijedlog ministra Zijada Brige, pod 4. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podatčke 4.4. i 4.5. i 4.6.:

4.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava.

4.5. Odluka o davanju saglasnosti Udruženju  JOB VI Hrenovački bataljon za Projeka nabavke krupne i sitne stoke demoblisanim borcima.

4.6. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o utvrđivanju uslova i kriterija  za prodaju stanova u stambeno-poslovnom objektu «Gradina»  u vlasništvu GPD «Drina» d.o.o. Goražde.

Na prijedlog ministrice Nele Čarapić, pod 2. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podatčke 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9. i 2.10.

2.5. Odluka o dodjeli potkrovnog stana u Vitkovićima na privremeno korištenje Mujagić Arminu;

2.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za nabavku higijensko-prehrambenih paketa;

2.7. Odluka o sufinansiranju obezbjeđivanja ulične rasvjete u MZ Zupčići u Goraždu;

2.8. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice;

2.9. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime jednokraktne pomoći za nabavku ogrjevnog drveta;

2.10. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju penzionera/umirovljenika Općine Goražde.

Na prijedlog ministrice Biljane Simić, pod 3. tačkom dnevnog reda razmatrat će podtačka 3.2.

3.2. Odluka o dodjeli potkrovnog stana u Vitkovićima na privremeno korištenje Pašović Hasanu.

Na prijedlog sekretara Vlade, pod 5. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 5.3.

5.3. Rješenje o ovlaštenju državnog službenika

Na današnjoj sjednici 95.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dala je saglasnost Ministarstvu za urbanizam-Kantonalnom stambenom fondu za provođenje procedura izbora najpovoljnijih ponuđača za izvođenje II faze radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta „Lamela H2-zgrada za mlade u Goraždu.

Vlada je odobrila i bespovratne jednokratne pomoći za rješavanje stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica. Sredstva u rasponu od po 1000 do 4000 KM dobila su 24 korisnika koji su ispunili uslove Pravilnika o dodjeli jednokratne pomoći za stambenu izgradnju.

Vlada je odobrila takođe sredstva za sufinansiranje troškova memorijalnih turnira: 1. Memorijalnog turnira „Elvedin Čakalo-Čaka“ i 12. državnog KUP takmičenja u sportskom ribolovu „Mujo Peštek Tito“.

Vlada je odobrila sredstva za sufinansiranje rješavanja pitanja vodosnabdijevanja u MZ Berič, te sredstva za projekat boračkog udruženja općine Pale u FBiH koji se odnosi na pomoć najugroženijim pripadnicima boračke populacije u nabavci grla sitne stoke.

Odobrena su takođe i sredstva za jednokratne novčane pomoći za nabavku ogrijevnog drveta za 90 najugroženijih penzionera i 90 porodica u stanju socijalne pomoći, kao i sredstva za nabavku 142 higijensko-prehrambena paketa za potrebe raseljenih, povratnika i porodica u stanju socijalne potrebe.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila i Odluku o sufinansiranju i isplati sredstava za projekat „Prevencija ranog otrkivanja karcinoma cervixa preko PAPA briseva“ , te odluke o finansiranju proširenja obima i kvaliteta labaratorijskih usluga u domovima zdravlja u Ustikolini i Prači.

Odobrena su takođe i novčana sredstva za uređenje pravoslavnog groblja kao i sredstva za sufinansiranje obezbjeđenja ulične rasvjete u povratničkom naselju Dubište.

Osnovna škola Prača dobila je saglasnost Vlade za pokretanje procedure na realizaciji projekta „Neophodna oprema i nastavna pomagala za kvalitetniju nastavu“ , a Srednja tehnička škola „Hasib Hadžović“ za nabavku projektora.

Odobrene su takođe i novčane tranše Sportskom savezu BPK Goražde i Sportskom savezu za sport i rekreaciju invalida.

Vlada je danas razmatrala i potrebne materijale za prijem 42 volontera u ministarstva i kantonalne organe uprave te ovlastila Asima Plakala, stručnog savjetnika u Ministarstvu za pravosuđe da obavlja poslove ministra pravosuđa do imenovanja novog ministra.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.