• OBJAVLJENO: 12.08.2015.
30.sjednica
Data saglasnost za zaključivanje Ugovora o pružanju usluga izrade glavnog projekta saobraćajne signalizacije na regionalnoj cesti R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 12.08.2015. godine 30. redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i  r e d

 1.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

1.1. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi Ugovor o pružanju usluga izrade glavnog projekta saobraćajne signalizacije na regionalnoj cesti R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica između Ministarstva za privredu-Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i privrednog društva „Desing & qc“ d.o.o. Sarajevo;

1.2. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi Okvirni sporazum o pružanju usluga izvođenja radova na redovnom održavanju regionalnog puta R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica, između Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa jedne i privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde sa druge strane na period od četiri godine;

1.3. Zaključak o usvajanju Izvještaja o provedenim aktivnostima na izgradnji, održavanju, sanaciji i rekonstrukciji regionalnih cesta i mostova na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2014.godinu;

1.4. Zaključak o razmatranju Informacije o stanju i poslovanju privrednih društava sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2014.godinu.

2.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

2.1. Odluka o davanju saglasnosti na plaćanje V Privremene situacije na ime izvedenih građevinskih radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta „Lamela-H2“-Zgrada za mlade (II faza) u Goraždu;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti na plaćanje Računa broj: 67/2015 na ime provođenja stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta „Lamela-H2“ – Zgrada za mlade (II faza) u Goraždu.

3.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

3.1. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje računa d.o.o. „Mermer“ Goražde za izgradnju i ugradnju 3 para nišana za umrle dobitnike najvećih ratnih priznanja i odlikovanja „Zlatni Ljiljan“;

3.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec juni 2015.godine;

3.3.Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec juni 2015.godine.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

4.1. Izvještaj o radu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2014.godinu;

4.2. Odluka o usvajanju Programa obilježavanja manifestacije – Početak operacija „Krug“ i „Drina“ za 2015.godinu.

5.Tekuća pitanja.

 Na prijedlog ministrice Radmile Janković, pod 5. tačkom dnevnog reda razmatrat će se:

5.1. Odluka  o davanju saglasnosti za nabavku stalnog sredstva.

Na prijedlog ministra Alena Pašovića, pod 4. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 4.1, 4.2 i 43.

4.1. Rješenje o razrješenju  člana Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde

4.2. Zaključak o prihvatanju  Informacije Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o provedenoj proceduri izbora predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda  zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Rješenje o razješenju  predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i  Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora  Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

4.3. Odluka o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Odluke Upravnog odbora JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde o davanju saglasnosti direktoru ustanove na zaključivanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme za šest zaposlenica.

Na prijedlog ministra Eseda Radeljaša, sa dnvenog reda povlači se podtačka 1.2.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 30. redovnoj sjednici dala je saglasnost ministru za privredu da zaključi Ugovor o pružanju usluga izrade glavnog projekta saobraćajne signalizacije na regionalnoj cesti R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica  između Ministarstva za privredu-Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i privrednog društva „Desing & qc“ d.o.o. Sarajevo u iznosu od 23.400 KM.

Razmatran je i usvojen takođe izvještaj Ministarstva za privredu o provedenim aktivnostima na izgradnji, održavanju, sanaciji i rekonstrukciji regionalnih cesta i mostova na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kao i Informacija o stanju i poslovanju privrednih društava sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2014.godinu, koji su upućeni u skupštinsku proceduru.

Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline data je saglasnost za plaćanje V privremene situacije na ime izvedenih građevinskih radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta „Lamela-H2“-Zgrada za mlade (II faza) u Goraždu u iznosu od 125.404 KM, ispostavljene od izvođača radova GPD „Drina“ Goražde, kao i saglasnost za plaćanje provođenja stručnog nadzora.

Vlada je odobrila redovne tranše za projekat poboljšanja statusa boračkih populacija i rad udruženja boračkih populacija za mjesec juni 2015.godine, te dala saglasnost za plaćanje računa d.o.o. „Mermer“ Goražde za izgradnju i ugradnju 3 para nišana za umrle dobitnike najvećih ratnih priznanja i odlikovanja „Zlatni ljiljan“.

Na današnjoj sjednici Vlada je razriješila privremeni te imenovala novi Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na prijedlog Organizacionog odbora za obilježavanje značajnih datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.godina, Vlada je danas usvojila i Program obilježavanja manifestacije – Početak operacija „Krug“ i „Drina“ za 2015.godinu.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.