• OBJAVLJENO: 19.08.2015.
31.sjednica
Odobreni transferi općinama u sastavu Kantona

Vlada Bosansko-podrinjskog Goražde održala je 19.08.2015.godine 31.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i  r e d

1.Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju tekućih transfera općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za juli 2015.godine.

2.Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o djelu.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je danas 31.redovnu sjednicu.

Na današnjoj sjednici usvojena je odluka o odobravanju tekućih transfera općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Tako je Vlada odobrila redovne tranše za mjesec juli ove godine općini Goražde u iznosu od 48.400 KM, a općinama Pale i Foča u Federaciji BiH po 51.600 KM.

Vlada je takođe dala saglasnost Upravi policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a da zaključi ugovor o djelu sa profesorom bosanskog jezika i književnosti koji će izvršiti pregled i ocjenu pisanih radova kandidata u postupku prijema policijskih službenika. Prema obrazloženju resornog ministra, na nedavno raspisani javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije MUP-a BPK-a Goražde za početni čin „policajac“ i „mlađi inspektor“ prijavilo se 130 kandidata.

U odsutnosti premijera, sjednicom Vlade BPK-a Goražde predsjedavao je ministar za finansije Nudžeim Džihanić.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.