• OBJAVLJENO: 21.08.2015.
32.sjednica
Razmatrana aktuelna problematika u vezi sa raspisanim javnim oglasom za prijem u MUP

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 21.08.2015. godine 32.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i  r e d

1.Razmatranje aktuelne problematike u vezi sa raspisanim javnim oglasom za prijem u MUP.

Sjednicom je u odsutnosti premijera predsjedavao ministar za privredu Esed Radeljaš.

Nakon rasprave u kojoj su učestvovali svi prisutni donesen je sljedeći:

 Z A K LJ U Č A K

  1. Zadužuje se Uprava policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dostavi Informaciju o toku dosadašnjeg postupka po Oglasu za prijem policijskih službenika i razlozima za promjenu Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika.

Sjednica je prekinuta i dogovoreno je da njen nastavak bude 24.08.2015. godine.

Nastavak sjednice održan je 24.08. , a sjednicom je predsjedavao premijer Emir Oković.

Nakon rasprave usvojen je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

  1. Prima se k znanju Informacija Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj: 07/I-96/15 i Informacija Komisije za izbor Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj: 07/I-34-3110/15 o dosadašnjim aktivnostima u vezi raspisanog Oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika.
  2. Uzimajući u obzir načelo nezavisnosti u radu Policijske uprave Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde traži od Policijske uprave da se izjasni u vezi zaključaka sa Skupštine Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja BPK-a Goražde, te eventualno preduzme mjere i radnje po istom ukoliko utvrdi da su navodi iz zaključaka opravdani.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.