• OBJAVLJENO: 17.09.2015.
35.sjednica
Odobreni projekti boračkih udruženja

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 17.09.2015. godine 35.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i  r e d

1. Razmatranje zapisnika sa 32. i 33. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu – Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za izvođenje naknadnih radova na rekonstrukciji regionalnog puta R-448, dionica Baćanski most-Zupčići;

2.2. Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora privrednog društva „MESOPROMET“ d.d. Goražde;

2.3. Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

2.4. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi Okvirni sporazum o pružanju usluga izvođenja radova na redovnom održavanju regionalnog puta R-448 Potkozara- Goražde-Hrenovica, između Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa jedne i „Okac“ d.o.o. sa druge strane.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Minsitarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

3.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“ Goražde na ime sufinansiranja programa pod nazivom „Dan istorijske knjige 2015“.

3.2. Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje Oglasa za prijem zaposlenika;

3.3.Odluka o odobravanju novčanih srestava na ime isplate studentskih kredita studentima sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za studijsku 2014/2015 godinu za mjesec april 2015. godine;

3.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Sportskom savezu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ime redovne tranše za mjesec juli 2015. godine.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

4.1. Odluka o davanju saglasnosti Udruženju „Svjetlost Drine“ za projekat psiho-terapijska grupa;

4.2. Odluka o davanju saglasnosti Organizaciji porodica šehida i palih boraca Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za Projekat obilaska mezarja, posjete organizacijama i druženje porodica šehida-poginulih boraca;

4.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat obilaska MC Potočari;

4.4. Odluka o odobravanju novčanih srestava za Projekat Saveza RVI „Sinovi Drine“ Goražde- Sportske igre RVI.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

5.1. Odluka o dodjeli novčanih sredstava Građevinskom odboru za obnovu Moldovan Ali-pašine  džamije, Međurječje-Čajniče za potrebe finansiranja završnih radova;

5.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju;

5.3. Odluka o kriterijima za nominiranje/imenovanje direktora i zamjenika direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

6.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

6.1.  Odluka o davanju saglasnosti ministru za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona da zaključi Ugovor o izradi „Studije i plana energetske efikasnosti Bosansko-podrinskog kantona Goražde za period 2015-2020. godina“

7.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

7.1. Jednokratne novčane pomoći.

8. Tekuća pitanja

Na prijedlog ministra Eseda Radelješa, pod drugom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 2.5.

2.5. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje Treće privremene  situacije za izvedene radove na  rekonstrukciji R 448, dionica Baćanski Most – Zupčići kroz naselje Splavište, L=1.400,00 m.

Na prijedlog ministra Slobodana Jankovića, pod šestom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 6.2. i 6.3.

6.2. Odluka o davanju saglasnosti ministaru  za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za zaključivanje  ugovora o djelu.

6.3. Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka nabavke usluga procjene tržišne vrijednosti 1m2 stambenog prostora u stambeno-poslovnom objektu “Lamela H2-zgrada za mlade” u Goraždu.

Na prijedlog ministra Alena Pašovića sa dnevnog reda povlači se podtačka 5.3.

Ministar Nijaz Musić predložio je da sa dnevnog reda povuku sve dodatne tačke.

Na prijedlog sekretara Vlade Emira Sijerčića, sa dnevnog reda povlače se zapisnici sa 32. i 33 redovne sjednice Vlade.

Na današnjoj 35.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odobrila je sredstva za isplatu studentskih kredita studentima sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za studijsku 2014/2015. godinu za mjesec april 2015. godine.

Saglasnost Vlade dobili su i projekti boračkih udruženja- Udruženja „Svjetlost Drine“ za projekat psiho-terapijska grupa, Organizacije porodica šehida i palih boraca Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za projekat obilaska mezarja, posjete organizacijama i druženje porodica šehida-poginulih boraca, kao i projekat Saveza RVI „Sinovi Drine“ za Sportske igre RVI BiH koje će se ove godine održati na području Kantona Sarajevo.

Vlada je dala saglasnost premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi Okvirni sporazum o pružanju usluga izvođenja radova na redovnom održavanju regionalnog puta R-448 Potkozara- Goražde-Hrenovica, između Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i firme „Okac“, kao i saglasnost Ministarstvu za privredu – Direkciji za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za izvođenje naknadnih radova na rekonstrukciji regionalnog puta R-448, dionica Baćanski most-Zupčići.

Ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona dobio je saglasnost Vlade da zaključi Ugovor o izradi „Studije i plana energetske efikasnosti Bosansko-podrinskog kantona Goražde za period 2015-2020. godina“ sa konzorcijem „Ceteor“ i „ENOVA“.

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila novčana sredstva Sportskom savezu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ime redovne tranše za mjesec juli 2015. godine, sredstva Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“ Goražde za sufinansiranje programa pod nazivom „Dan istorijske knjige 2015“., a odobrena su i sredstva za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju, te sredstva za pomoć vjerskim zajednicama.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.