• OBJAVLJENO: 30.10.2015.
39.sjednica
Vlada odobrila novčana sredstva za sufinansiranje priključka električne energije na Rudoj Glavi

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 30.10.2015.godine 39.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i  r e d

 1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

1.1. Odluka o davanju saglasnosti na „Program o izmjenama i dopunama Programa podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2015.godinu;

1.2. Odluka o utvrđivanju početne cijene za korištenje ribolovnih područja na Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

1.3. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji – proizvodnja žitarica i ljekovitog bilja (pšenica, raž, ječam, zob, heljda, facelija, kamilica, menta, neven, kantarion);

1.4. Odluke o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi-podsticaj za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

2.1. Prijedlog Zakona o javnom okupljanju;

 2.2. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku stalnih sredstava Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

2.3. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku stalnih sredstava Upravi policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

3.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

3.1. Zakon o prestanku važenja Zakona o internoj reviziji u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

3.2. Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec oktobar 2015. godine;

3.3. Odluka o odobravanju tekućih transfera općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za oktobar 2015.godine;

3.4. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi Ugovore o djelu.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

4.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime interventne pomoći nosiocu sportskih djelatnosti na nivou Bosanko – podrinjskog kantona Goražde.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

5.1. Odluka o davanju saglasnosti na Plan o izmjenama Plana utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline  Bosansko-podrinjskog  kantona Goražde sa Podračuna za zaštitu okoline  u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

5.2. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614 100 – Tekući transferi nižim nivoima vlasti.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

6.1. Zaključak o isporuci lož ulja JU „Dom za stara i iznemogla lica“Goražde za nastupajuću sezonu grijanja.

7.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

7.1. Zahtjev Bošnjačko-planinarskog društva „Maglić-Goražde“ za sufinansiranje priključka električne energije na Rudoj glavi.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde:

8.1. Urgencija za razmatranje i davanje saglasnosti na Prijedlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih oragana uprave:

 9.1. Odluka o davanju saglasnosti Službi za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave za zaključivanje ugovora o djelu.

10.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove:

10.1. Odluka o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za nabavku opreme.

11.Tekuća pitanja.

Na svojoj 39. redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donijela je Odluku o isplati novčanih podsticaja za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka, čime je omogućena isplata ovih podsticaja zaključno s avgustom 2015. godine.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada je utvrdila i u daljnju  skupštinsku proceduru uputila Prijedlog zakona o javnom okupljanju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

S ciljem provođenja mjera na racionalizaciji javne uprave, Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o stavljanju van snage Zakona o internoj reviziji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Predloženo je da se ovaj zakon donese po skraćenom postupku kako bi se interna revizija u Bosansko-podrinjskom kantonu što prije organizovala u skladu sa Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada je zadužila kantonalnu Direkciju robnih rezervi da iz kantonalnih rezervi osigura 2000 litara lož-ulja za potrebe JU Dom za stara i iznemogla lica.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju tekućih transfera za oktobar općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona.

U sklopu poduzetih aktivnosti na osiguranju priključka električne energije na području Rude Glave, Vlada je Bošnjačkom planinarskom društvu „Goražde-Maglić“ odobrila sredstva u iznosu od 10.000,00 KM na ime sufinansiranja priključka električne energije na ovoj lokaciji.  Sufinansiranje projekta odobreno je zbog njegovog izuzetnog značaja za razvoj turizma na području Bosansko-podrinjskog kantona.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.