• OBJAVLJENO: 07.12.2015.
43.sjednica
Usvojen nacrt Budžeta BPK Goražde za 2016.godinu

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde započela je 07., a 10.12. 2015. završila 43.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći :

D n e v n i  r e d

1. Odluka o ovlaštenju za obavljanje poslova iz nadležnosti premijera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

2.1. Nacrt Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu;

2.2. Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

3.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći Organizaciji porodia šehida i palih boraca BPK-a Goražde za izgradnju (adaptaciju mokrog čvora u prostorijama organizacije).

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

4.1. Odluka o isplati sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde;

4.2. Odluka o davanju saglasnosti Upravnom odboru JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

 5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

5.1. Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada JU „Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, za 2016.godinu;

5.2. Zaključak o davanju konačne saglasnosti JU „Službi za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ na Program stručnog osposobljavanja u 2016.godini.

6.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

6.1. Odluka o odobravanju isporuke 5.000 litara lož ulja JP SPKC „Mirsad Hurić“ Goražde i JU Centar za kulturu Goražde;

6.2. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo – Republika Turska;

6.3. Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu studentskih kredita redovnim studentima dodiplomskog studija i studentima I i II ciklusa studija.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je započela 43.redovnu sjednicu kojom je u odsutnosti  premijera predsjedavao ministar za privredu Esed Radeljaš.

Vlada je na ovoj sjednici usvojila nacrte Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona za 2016.godinu i uputila ih u skupštinsku proceduru.

Budžet BPK Goražde predložen je u iznosu od 42.227.090 KM. Ministri su u okviru ove tačke dnevnog reda imali određene prijedloge i dopune koje je Vlada prihvatila.

Tako će na prijedlog ministra za boračka pitanja u budžetu ovog ministarstva biti otvoren novi ekonomski kod 614 300 –Tekući transferi organizacijama u iznosu od 40.000 KM, namijenjen za finansiranje Fondacije za zaštitu prava boraca.

U prihodovnoj strani Budžeta BPK Goražde za 2016.godinu planirano je i 6 miliona KM granta s viših nivoa vlasti.

U nastavku sjednice, Vlada je odobrila projekt Udruženja porodica šehida i poginulih boraca koji se odnosi na sanaciju mokrog čvora u prostorijama udruženja, kao i sredstva JU Dom za stara i iznemogla lica u iznosu od 17.500 KM, prema sporazumu o izmirivanju obaveza uposlenicima.

Iako su razmatrani na ovoj sjednici, na doradu su prije konačnog usvajanja povučeni Kriteriji za dodjelu studentskih kredita za studijsku 2015/2016.godinu koje je predložilo Ministarstvo obrazovanja.

Vlada je za nastavak sjednice odgodila i razmatranje prijedloga odluka poslanika Adisa Agovića koji se odnose na refundaciju traka za mjerenje šećera i određivanje plaća direktorima javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Kanton.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.