• OBJAVLJENO: 31.12.2015.
Nastavak 46.sjednice
Za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji odobreno više od 100.000 KM

U posljednjem danu 2015.godine Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je nastavak 46.redovne sjednice.

Razmatrajući na početku sjednice materijale iz oblasti Ministarstva za privredu, Vlada je odobrila 108.658 KM poljoprivrednim proizvođačima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji. Poticajna sredstva namijenjena su za sufinansiranje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi, za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka za septembar, oktobar i novembar 2015.godine, plasteničku proizvodnju, uzgoj priplodnih junica, držanje matičnog stada krava (mliječna grla), proizvodnju merkatilnog krompira, gljiva i konzumne jabuke, te za držanje pčelinjih društava, odnosno držanje osnovnog stada ovaca i koza.

Na ime Programa podrške razvoju drugim nivoima vlasti, općinama Foča u FBiH i Goražde te međunarodnoj organizaciji Oxfam, odobreno je 199.589 KM.

Za projekte koji će se sufinansirati po „Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2015.godinu“ iz budžeta Ministarstva za privredu, za 19 korisnika,  odobreno je 35.000 KM.

Vlada je odobrila i tri projekta koji će se finansirati po „Programu razvoja turizma u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2015.godinu“u vrijednosti od 30.000 KM te ovlastila ministra za privredu za potpisivanje ugovora.

Ministar za privredu dobio je saglasnost i da potpiše Ugovor o nadzoru nad izradom šumskoprivredne osnove za ŠGP „Bosansko-podrinjsko“ sa firmom„Šuma-plan“ iz Banja Luke.

Vlada je odobrila plaćanje računa: privrednom društvu „Okac“ za okončanu situaciju  za izvedene radove na redovnom (ljetnom) održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2015.godinu; mješovitoj zadruzi „Staza“ za usluge stručnog nadzora pri izvođenju radova na rekonstrukciji i modernizaciji puta R-448, dionica Baćanski most-Zupčići; privrednom društvu „Sendo“ iz Sarajeva za izradu studije o hidroenergetskim potencijalima rijeke Koline, te firmi „Koteks“ iz Tešnja za isporuku šumarskih uniformi.

Vlada je dala saglasnost premijeru za zaključivanje ugovora o izvođenju dodatnih radova na modernizaciji puta R-448, Potkozara-Goražde-Hrenovica, dionica Jabuka-Kriva Draga u dužini od L=290 m i uklanjanju naplavina iz korita rijeke Drine, na dionici od mosta „Alije Izetbegovića“ do „Baćanskog mosta“, općina Goražde.

U nastavku sjednice, Vlada je odobrila tekuće transfere općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za decembar 2015.godine.

Vlada je odobrila i sredstva za projekte boračkih udruženja. Udruženju boraca „Patriotska liga“ Goražde za projekat izrade baze podataka „Patriotske lige“ općina Goražde, Foča-Ustikolina, Pale-Prača odobreno je 5.000 KM. Udruženju „Kulturna baština“ BPK-a Goražde za projekat-pomoći u samozapošljavanju i zapošljavanju boračke populacije u udruženje- 6.000 KM, Udruženju Veterana rata, Zelenih beretki i Patriotske lige za serijal dokumentarnih filmova „Branioci historije“ 7.000 KM, te 1.000 KM Savezu RVI „Sinovi Drine“ Goražde za projekat nabavke kompjuterske opreme.

Za izgradnju spomen obilježja, uređenje mezarja i grobalja na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Vlada je odobrila 8.000 KM.

 Formirana je radna grupa s ciljem iznalaženja najboljeg modela za realizaciju projekta izgradnje stambeno-poslovnih objekata „Lamela H3“ i „Lamela H4“ u Goraždu.

Za realizaciju projekata 6 neprofitnih organizacija iz budžeta Ministarstva za urbanizam odobreno je 20.000 KM.

Vlada je dala saglasnost ministru za urbanizam za potpisivanje ugovora o izradi Kantonalnog akcionog plana za zaštitu okoliša Bosansko-podrinjskog kantona za period 2016-2022.godina u vrijednosti od 40.440 KM.

Usvojene su i odluke o plaćanju prve tranše doprinosa Vlade za implementaciju UNDP-ovog projekta „Zeleni ekonomski razvoj“-Institucionalizacija energetskog upravljanja i povećanje energetske efikasnosti u BiH“, kao i za plaćanje naknade za kupovinu zemljišta u svrhu dogradnje poslovnih prostora na objektu Apoteke „9.maj“ i dograđenog objekta Ministarstva za privredu.

Javnoj ustanovi „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde za ispunjavanje obaveza po Sporazumu o regulisanju potraživanja uposlenika odobreno je 60.000 KM.

Utvrđena je i osnovica za plaću i naknada za topli obrok budžetskim korisnicima za decembar, a Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odobrena dvanaesta tranša za 2015.godinu.

Vlada je dala saglasnost za raspisivanje Konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim školama i srednjim školama s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Razmatrana i usvojena je Informacija Zavoda za besplatnu pravnu pomoć BPK-a Goražde o ostvarivanju besplatne pravne pomoći u 2015.godini.

Do kraja sjednice, Vlada je potvrdila odluku Upravnog odbora Javne ustanove Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde da za vršioca dužnosti direktora, na period od 90 dana, izabere Nafiju Hodo.

Potvrđeno je takođe i rješenje Skupštine JP RTV BPK-a Goražde o razrješenju Emira Mušanovića sa dužnosti direktora ove medijske kuće.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.