• OBJAVLJENO: 22.03.2004.
54.sjednica
Firmi DRIN GOLD sa sjedištem u Sarajevu dodijeljena koncesija za korištenje vode sa izvorišta “Toplik”

Članovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj 54. redovnoj sjednici, pod predsjedavanjem mr. Salka Obhođaša, razmatrali su i usvojili Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde, te donijeli odluku o odobravanju 10.000,00 KM J.U. Zavodu za javno zdravstvo za realizaciju aktivnosti Programa obavezne preventivne sistematske deratizacije na području BPK Goražde. Ovom prilikom usvojen je i Izvještaj o realizaciji projekta “Sortiranje i izmještanje farmaceutskog i nefarmaceutskog otpada iz naselja Panorama”.

Vlada je , nakon razmatranja izvještaja Komisije za koncesije, donijela odluku da se firmi DRIN GOLD sa sjedištem u Sarajevu dodijeli koncesija za korištenje vode sa izvorišta “Toplik” na području općine Pale-Prača. Koncesija se dodjeljuje na period od 30 godina, a treba istaći da su se pored ove firme, na konkurs javile još dvije firme zainteresovane za eksploataciju vode sa ovog izvorišta.

Vlada je odobrila i novčana sredstva u iznosu od 300,00 KM povratničkoj grupi u selu Gojčevići – Kopači za popravku lokalnog puta, kao i 1000,00 KM na ime pomoći za  izgradnju hajr-spomen česme u selu Šljedovići, općina Rogatica.

S ciljem poduzimanja aktivnosti na realizaciji Odluke o rješavanju stambenih potreba ratnih vojnih invalida, porodica šehida i poginulih boraca, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i demobilisanih boraca na prostoru BPK Goražde, Vlada je na ovoj sjednici donijela odluku o raspisivanju  Javnog poziva za izbor najpovoljnije banke za pružanje usluga deponovanja i plasmana budžetskih sredstava. Ukupna sredstva koja će biti deponovana iz budžeta Minisstarstva za boračka pitanja za ovu namjenu, iznose 100.000,00 KM.

Nakon dobijene saglasnosti od Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Vlada  BPK Goražde usvojila je  Odluku u kojoj je 83,865 km lokalnih cesta na području kantona proglašeno od interesa za BPK Goražde. Održavanje, zaštitu, rekonstrukciju, izgradnju i upravljanje nad ovim cestama vršiće Ministarstvo za privredu kantona, odnosno kantonalna Direkcija za ceste.

Na sjednici je razmatran i usvojen Izvještaj o radu MUP-a Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec februar 2004. godine. Prema riječima ministra KMUP-a Nusreta Sipovića, stanje bezbjednosti, stanje javnog reda i mira na području ovog kantona u mjesecu februaru bilo je zadovoljavajuće. U ovom mjesecu, manji je broj prekršaja u odnosu na mjesec januar, kriminalitet bilježi tendenciju opadanja, a bezbjednost saobraćaja je takođe, u fazi poboljšanja.

U Izvještaju Policijske uprave –Policijska stanica Goražde o angažovanju policije na zaštiti imovine HI”Azot” Vitkovići, koji je takođe razmatran na ovoj sjednici, konstatovano je da pripadnici policije u ovom periodu nisu registrovali otuđenje imovine iz ovog privrednog kompleksa, koji je nakon poništenja privatizacije stavljen pod zaštitu države.

Nakon razmatranja radnog materijala kantonalne Turističke zajednice za pripremu Vizije razvoja turizma BPK Goražde, Vlada je donijela zaključak da se ovaj materijal proslijedi na kolegije svih ministarstava, koji bi u roku od 15 dana trebali dati svoje prijedloge i mišljenja na ponuđeni tekst.

Do kraja sjednice, Vlada je razmatrala Izvještaj o radu Upravnog odbora J.P.”Bosansko-podrinjske šume “ Goražde, kao i materijale za 16. sjednicu Skupštine BPK Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.