• OBJAVLJENO: 29.03.2004.
55.sjednica
Usvojeni prijedlozi Zakona o kulturi i Zakona o zakupu stana na području BPK Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na svojoj 55. redovnoj sjednici, pod predsjedavanjem mr. Salka Obhođaša, razmatrala je i usvojila prijedloge Zakona o kulturi i Zakona o zakupu stana na području BPK Goražde i uputila ih u skupštinsku proceduru.

Nakon što je razmotrila Nacrt ustavnog zakona o prenosu ovlasti Federacije BiH na državu BiH i kantone, kojeg je federalna vlada prije nego što bude razmatran na Parlamentu Federacije uputila na adrese svih kantonalnih vlada u Federaciji BiH, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde nije dala pozitivno mišljenje o ovom nacrtu. U obrazloženju ove odluke stoji da Vlada BPK podržava sve incijative koje će dovesti do jačanja države BiH, ali nije za parcijalna rješenja, već je za istovremene ustavne promjene na nivou oba entiteta. Isto tako, prema ocjeni članova Vlade, predloženi Nacrt ustavnog zakona ne definiše do kraja budući finansijski položaj kantona, posebno onih koji trenutno nisu samoodrživi kao što je to slučaj sa Bosansko-podrinjskim kantonom Goražde.

Na ovoj sjednici, Vlada kantona usvojila je zaključke o davanju saglasnosti na Program sufinansiranja rada i projekata udruženja boračkih populacija BPK Goražde i Program korištenja i dinamike utroška finansijskih sredstava u budžetu Ministarstva za boračka pitanja, te donijela odluku o isplati 9600,00 KM na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija.

S ciljem daljeg stimulisanja proizvodnje mlijeka i obnove stočnog fonda na području BPK Goražde, Vlada je usvojila prijedlog Odluke o subvencioniranju otkupa kravljeg mlijeka za 2004. godinu. Subvencija se daje na otkupljeno kravlje mlijeko farmerima koji organizirano predaju mlijeko goraždanskoj mljekari “Milgor” i to više od 200 litara mjesečno. Tako će farmeri koji predaju od 200-500 l mlijeka mjesečno dobivati premiju od 0,08 KM po predatom litru, dok će oni koji predaju više od 500 litara mlijeka mjesečno dobivati 0,10 KM po litru.

Članovi Vlade BPK Goražde na svojoj 55. redovnoj sjednici razmatrali su , između ostalog i poslanička pitanja i inicijative sa 16. redovne sjednice Skupštine BPK-a Goražde.

Vlada je odobrila redovne grantove i transfere novčanih sredstava općinama Foča-Ustikolina i Pale-Prača u iznosu od po 25.000,00 KM, Centru za stručnu obuku, u iznosu od 6000,00 KM, J.P. “Kulturno-informativnom centru” Prača Radio-Prača – 3000,00 KM , Sportskom savezu BPK Goražde – 11.600 KM, te donijela Odluku o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 19.350,00 KM na ime isplate studentskih kredita za mjesec februar.

Novčana sredstva u iznosu od 5000,00 KM odobrena su J.P. Veterinarska stanica Goražde za nabavku reprodukcionog materijala za vještačko osjemenjivanje krava.

Usvojena je i Odluka o jednokratnoj pomoći Kantonalnom odboru sindikata za pomoć radnicima bivšeg sistema HI”Azot” u iznosu od 3000,00 KM, a odobrena je i jednokratna novčana pomoć u iznosu od po 500,00 KM za rad pet invalidskih udruženja i SGV-a Pokret za ravnopravnost Goražde.

Jednokratnu pomoć u iznosu od 1500,00 KM dobila je i Turistička zajednica BPK Goražde radi priprema za odlazak na sajam Turizma lova i robolova u Lukavcu.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.