• OBJAVLJENO: 12.04.2004.
57.sjednica
Obezbjeđen ogrijev za 40 porodica u stanju socijalne potrebe

Vlada BPK Goražde na 57. redovnoj sjednici utvrdila je Nacrt zakona o postupanju sa predstavkama i prijedlozima i uputila ga Skupštini kantona u daljnu proceduru.

Nakon detaljnog razmatranja Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde, Vlada nije dala svoju saglasnost na ovaj pravilnik, već je zadužila ministre za unutrašnje poslove, pravosuđe i finansije da u saradnji sa radnom grupom koja je radila na izradi pravilnika, izvrši njegovu doradu i usklađivanje sa postojećim zakonskim propisima. Kako je ovom prilikom istaknuto, Vlada podržava reformu policije, ali neće dati saglasnost na pravilnik koji nije usaglašen sa zakonskim propisima i sa kantonalnim budžetom.

Na ovoj sjednici razmatran je i Izvještaj o radu K MUP-a za mjesec mart 2004. godine. Prema ocjeni resornog ministra Nusreta Sipovića, u mjesecu martu stanje bezbjednosti, javnog reda i mira bilo je zadovoljavajuće, a u odnosu na mjesec februar, kriminalitet i broj saobraćajnih nezoda neznatno je  povećan.

Članovi Vlade nisu prihvatili izvještaj komisije za provedbu konkursa za izbor direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, koja zbog neusaglašenog stava, nije mogla da utvrdi konačan prijedlog rang liste kandidata. Kako izbor kandidata nije izvršen u roku od 15 dana, Sekretar Vlade zadužen je da obnovi konkurs i kompletnu proceduru za izbor direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, a komisija je razriješena dužnosti.

Vlada BPK Goražde na 57. redovnoj sjednici donijela je odluku o odobrenju obezbjeđenja ogrijeva za 40 porodica u stanju socijalne potrebe na području ovog kantona i to za 20 porodica najugroženijih penzionera i 20 socijalnih slučajeva- štićenika JU “Centar za socijalni rad” BPK Goražde. Njima će Vlada kantona obezbijediti po 3m ogrijevnog drveta.

Odobrena su i novčana sredstva u iznosu od 300,00 KM na ime jednokratnih pomoći za liječenje Ednina Škama i Fatime Kanlić, pripadnika boračkih populacija, a s ciljem podrške Projektu izgradnje prvog Memorijala braniteljima Bosne i Hercegovine ŠSM Kovači, Vlada BPK Goražde odobrila je 2000,00 KM za kupovinu CD-a i audio kaseta izdatih za tu namjenu.

Vlada je zadužila stručni tim za uklanjanje amonijaka iz postrojenja u Vitkovićima da sačini operativni plan za uklanjanje, te prati provedbu Javnog poziva objavljenog za odabir najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje ovog posla.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.