• OBJAVLJENO: 05.05.2004.
60.sjednica
Usvojen Plan povratka i održivosti povratka u BPK –u Goražde za 2004. godinu

Članovi Vlade BPK Goražde na svojoj 60. redovnoj sjednici dali su saglasnost na izmjenjeni Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova BPK-a Goražde. Naime, nakon primjedbi na prošloj sjednici, broj radnih mjesta u ministarstvu reduciran je za pet radnih mjesta u kabinetu ministra.

Vlada BPK Goražde usvojila je prijedlog Odluke o visini naknade za redovno održavanje i upravljanje zajedničkih dijelova i uređaja stambenih zgrada. Visina naknade za sve korisnike stanova, poslovnih prostora i garaža, izuzev za štićenike Centra za socijalni rad koji su oslobođeni plaćanja, kreće se od 0,16 KM do 0,30 KM po m2 stana ili poslovnog prostora.

Na sjednici je usvojen i Plan povratka i održivosti povratka u BPK –u Goražde za 2004. godinu. Od Dejtonskog sporazuma do 2003. godine na područje BPK Goražde vratilo se 5326 lica. Do danas je obnovljeno 3390 stambenih jedinica, dok su za obnovu preostale još 2374 stambene jedinice, od kojih je 1376 totalno uništeno.

Za realizaciju Plana povratka u budžetu je planirano 180.000,00 KM. Najveći dio od 100.000,00 KM predviđen je za finansiranje kirija 55 porodica, 40.000,00 KM je planirano za sufinansiranje zajedničkog projekta” Dom”- odnosno, izgradnju 18 stambenih jedinica za korisnike stambenih prava, a ostatak za finansiranje infrastrukture u mjestima povratka, doniranog građevinskog materijala, te njegov prijevoz i ugradnju .

Realizacijom ovog projekta planira se i pražnjenje 8 kolektivnih centara na području BPK Goražde, gdje je smješteno 380 lica, uglavnom starih i nemoćnih.

Vlada BPK Goražde dala je saglasnost Ministarstvu za boračka pitanja na Projekt obilaska porodica šehida i poginulih boraca BPK Goražde. Ovim projektom predviđen je u vremenskom roku od dvije godine, obilazak 1219 porodica na području kantona i okolnim mjestima Republike Srpske u koja su pripadnici ove polulacije ostvarili povratak, a za njegovu realizaciju izdvojiće se godišnje 16.732,80 KM.

Članovi Vlade BPK dali su saglasnost i Dir


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.