• OBJAVLJENO: 10.05.2004.
61.sjednica
Ministarstva zadužena za pripremu analiza stanja u privredi i socio-ekonomskog stanja stanovništva

Prema zaključku Skupštine BPK Goražde, članovi Vlade na ovoj sjednici zauzeli su stav prema zaključcima Kantonalnog odbora sindikata i zahtjevima “Fabrike vode” d.o.o. Vitkovići .

Tom prilikom, zaduženo je Ministarstvo za privredu BPK Goražde da u saradnji sa Privrednom komorom i uz konsultacije sa značajnijim privrednim subjektima na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, napravi analizu stanja u privredi ovog kantona sa posebnim aspektom na ekonomsko stanje firmi, broj uposlenih, planovima za ovu godinu, te drugim značajnim pitanjima.

Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice zaduženo je da izvrši analizu socio-ekonomskog stanja stanovništva, te da izvjesti Vladu o stanju u oblasti socijalne ugroženosti radnika koji će ostati bez posla u procesu privatizacije, stečaja i likvidacije.

Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove Vlada je zadužila da pripremi informaciju o stanju pitanja rada na “crno” na području BPK Goražde, dok Ministarstvo za privredu i Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline trebaju da razmotre status “Fabrike vode” d.o.o. Vitkovići i predlože Vladi BPK Goražde način rješavanja statusa ovog privrednog društva, te da konačno otklone sve nedostatke za dobijanje upotrebne dozvole. Rok za realizaciju ovih zaključaka je 30 dana.

Članovi Vlade BPK Goražde na ovoj sjednici, dali su saglasnost premijeru kantona da sa Zavodom zdravstvenog osiguranja BPK Goražde potpiše Sporazum o utvrđivanju naknade za zdravstvenu zaštitu lica koja primaju stalnu novčanu pomoć i lica smještenih u ustanovama socijalne zaštite. Prema odredbama ovog sporazuma, Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja obračunavat će mjesečni paušalni iznos od 10,00 KM po prijavljenom osiguraniku, a za ove namjene iz budžeta Ministarstva za zdravstvo izdvajaće  se godišnje oko 30.000,00 KM.

Razmatran je i izvještaj o radu MUP-a BPK Goražde za period januar-mart 2004. godine. Prema riječima resornog ministra Nusreta Sipovića, u ovom periodu stanje javnog reda i mira bilo zadovoljavajuće. Broj prekršaja u odnosu na isti period prošle godine je uvećan, od čega se najveći broj odnosi na prekoračenje rada ugostiteljskih objekata. I kriminalitet je u ovom periodu bio u tendenciji porasta, dok je zabilježen manji broj saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo smrtno stradalih lica.

Na ovoj sjednici, Vlada BPK Goražde odobrila je novčana sredstva u iznosu od 20.000,00 KM za izgradnju tipske kuće Huremu Gluhačeviću u selu Hrančići- Goražde, kao i novčanu pomoć u iznosu od 2.000,00 KM Alemi Rudalija – staratelju Alena i Murata Đuderije, djece bez oba roditelja, na ime kupovine zemljišta za izgradnju njihove porodične kuće.

Vlada je odobrila i novčanu pomoć u iznosu od 21.633,00 KM općini Foča-Ustikolina za izmirenje ugovorenih obaveza;“Fabrici vode” d.o.o. Vitkovići odobreno je 25.996,00 KM za popravku dubinskih pumpi za vodu, a novčana sredstva u iznosu od 3000,00 KM dobilo je i Sportsko ribolovno društvo “Toplik” Prača za poribljavanje rijeke Prače i dovršetak izgradnje ribarske kolibe. Novčana sredstva u iznosu od 13.000,00 KM dodjeljena su Sportskom savezu BPK Goražde, 1.120,00 KM Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja”Zlatni ljiljan” Goražde, 200,00 KM Savezu RVI “Sinovi Drine”, kao i 600,00 KM OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar”za organizaciju regionalnog takmičenja učenika osnovnih škola iz matematike.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.