• OBJAVLJENO: 20.05.2004.
63.sjednica
Usvojen prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave

U svrhu osnivanja kantonalnog stambenog fonda za izgradnju stanova za lica u stanju stambene potrebe, članovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na početku sjednice razmatrali su i usvojili prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave i u skraćenom postupku uputili Skupštini kantona na usvajanje.. Ovaj stambeni fond kako je naglašeno, nalaziće se u sastavu Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, a sredstva prikupljena prodajom stanova usmjeravaće za izgradnju, ugovaranje i kupovinu novih stanova, kao i za uređenje građevinskog zemljišta za njihovu izgradnju.

Vlada je usvojila i uredbu o Kantonalnom štabu civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde po kojoj su precizirani njegov sastav i organizacija.

Nakon obrazloženja resornog ministra Osmana Somuna, usvojena je i Odluka o upisu učenika u prve razrede srednjih škola za školsku 2004/05 godinu. Prema ovoj odluci, u narednoj školskoj godini Srednja mješovita škola “Enver Pozderović” nudi učenicima upis u četiri odjeljenja i to: 2 odjeljenja Opće Gimnazije i po jedno odjeljenje Ekonomske i Poljoprivredno-tehničke škole. U Srednjoj tehničkoj školi “Hasib Hadžović” na raspolaganju su im takođe, 4 odjeljenja: po jedno odjeljenje medicinske, saobraćajne, elektro i mašinske struke, dok će Srednja stručna škola “Džemal Bijedić” upisati pet odjeljenja: po jedno odjeljenje saobraćajne, elektro struke i odjeljenje uslužnih djelatnosti i dva odjeljenja mašinske struke.

U raspravi na ovu temu, premijer kantona mr. Salko Obhođaš dao je primjedbu kako bi se ubuduće kod planiranja upisa učenika u prve razrede srednjih škola trebalo više povesti računa o stvarnim potrebama privrednih i drugih subjekata, kao i o nedostatku kadrova, kao što su naprimjer, šumarski tehničari i informatičari, čijih zanimanja još nema u programu upisa učenika. Suprotno tome, naglasio je on, ponovo se školuju medicinari, kojih je već oko 300 na goraždanskom Birou za zapošljavanje, bez šanse za skoro zaposlenje. Razloge što u planu upisa nema nekih zanimanja, resorni ministar vidi u nedostatku nastavnog kadrova i odgovarajućih kabineta za izvođenje nastave, a ovaj problem, kako je istakao, do idućeg upisa trebao bi se prevazići.

U nastavku sjednice Vlada je dala saglasnost premijeru i ministru privrede za potpisivanje Izjave za garanciju sa menadžerskom kućom “TAK inter” iz Berlina, te razmatrala materijale za narednu 19. sjednicu Skupštine kantona zakazanu za 07.juni.

Nakon razmatranja dopisa kantonalne Uprave za inspekcijske poslove u kojem se predlažu određene preventivne radnje radi spriječavanja pojava Q groznice i bruceloze na području BPK Goražde, Vlada je zadužila Ministarstvo privrede i Upravu za inspekcijske poslove da sačine cjelokupan program prevencije sa finansijskim troškovima njegove realizacije.

Usvojena je i Odluka komisije Ministarstva za privredu po kojoj se firma “Malotonažna hemija” d.o.o. Vitkovići određuje za izvođača radova za ukljanjanje amonijaka iz skladišta u Vitkovićima.

Na ovoj sjednici, Vlada je odobrila novčana u iznosu od 6500,00 KM Centru za stručnu obuku na ime finansiranja redovnih aktivnosti za mjesec maj, te sredstva u iznosu od 1800,00 KM za dodjelu nagrada učenicima osnovnih i srednjih škola koji su najbolje rangirani na kantonalnim takmičenjima iz matematike, fizike, vjeronauke i engleskog jezika.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.