• OBJAVLJENO: 20.06.2004.
67.sjednica
Razmatrana analiza stanja u privredi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Članovi Vlade BPK Goražde na svojoj 67. redovnoj sjednici kojom je predsjedavao dopremijer Nazif Uruči, razmatrali su analizu stanja u privredi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Kantonalno ministarstvo privrede uradilo je ovu analizu, u saradnji sa Privrednom komorom na osnovu podataka iz godišnjeg obračuna za 2003. godinu 180 privrednih subjekata sa ovog područja.

Ukupan prihod privrednih društava obuhvaćenih ovom analizom u 2003. godini iznosi 89.606.000 KM i za 12 % je veći u odnosu na 2002. godinu.Ukupni rashodi privrednih društava ostvareni su u iznosu od 92.277.000 KM , što je više za 13 % nego u 2002. godini. Ostvarena negativna razlika između dobiti i gubitka za 2003. godinu iznosi  2.671.000 KM i predstavlja odraz slabljenja akumulativne sposobnosti većeg broja privrednih društava na području BPK Goražde.Najveće učešće u gubitku ima industrija sa 49%, zatim građevinarstvo sa 14 %, trgovina 12%, ostali 19% , a transport i ugostiteljstvo učestvuju sa 6%.

Ukupan broj zaposlenih u 2003. godini na području ovog kantona iznosio je 4092 osobe, dok je u oblasti privrede registrovano 2446 radnika, što je za 17% više nego u 2002. godini. Najveći broj zaposlenih je u oblasti industrije i to čini 44% od ukupno zaposlenih, dok je najmanji broj u oblasti poljoprivrede- 15 radnika ili 0,6 %.

Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom radniku u 2003. godini iznosila je 386,31 KM i za 0,5% veća je nego u istom periodu 2002. godine, a u odnosu na prosječnu plaću u Federaciji BiH iznosi 74%. Najveće prosječne neto plaće po radniku ostvarene su transportu(451,39), šumarstvu (446,81) i ostalim (453,36).

Ukupan broj nezaposlenih lica na području BPK Goražde je 4278, a od toga je 1970 osoba ženskog pola. U odnosu na 2002. godinu povećava se broj nezaposlenih lica sa visokom stručnom spremom, a opada broj nezaposlenih lica sa stručnom spremom KV i NKV školskom spremom, mada je iz ove strukture registrovan najviši broj nezaposlenih lica (KV – 1635 i NKV – 1694) . Najveću prosječnu starosnu dob (50 godina) imaju nezaposleni sa VK školskom spremom, dok najmanju imaju lica sa KV školskom spremom (30 godina starosti.)

“Na bazi ove analize, može se konstatovati da svi kvalitativni pokazatelji rezultata poslovanja ukazuju na kretanje negativnih trendova u poslovanju. Posebno je ostvarena negativna stopa profitabilnosti. Pogoršana je struktura izvora sredstava, nastavlja se tendencija smanjenja koeficijenta ukupnih obrtnih sredstava i zaliha, pogoršan je i smanjen koeficijent potraživanja od kupaca, što je sve uticalo na pogoršanje i smanjenje tekuće finansijske likvidnosti, a kao krajnji rezultat svega su loše ostvareni ukupni rezultati poslovanja na području BPK Goražde” – zaključak je na kraju izvještaja razmatranog na posljednjoj sjednici Vlade BPK Goražde.

Ministri su konstatovali da ohrabruje povećanje broja zaposlenih, te donijeli zaključak da Ministarstvo privrede do naredne sjednice pripremi prijedlog mjera za prevazilaženje ovakvog stanja i konkretnih smjernica za izlazak iz krize. Mjere koje je Vlada poduzela u 2003. godini putem projekata za podsticaj privrede i poljoprivrede, koji su se počeli realizirati u ovoj godini daće svoje rezultate, istaknuto je ovom prilikom, no bez svježeg kapitala i konkretnijih investicionih projekata ne treba očekivati neke veće pomake.

Poljoprivredna proizvodnja, kao jedna od primarnih grana svake privrede, zbog širokog dijapazona djelatnosti koje ona obuhvata ima u postojećoj situaciji najviše izgleda za brzi oporavak, revitalizaciju i razvitak, navodi se u ovoj analizi. Površina BPK Goražde je 57.310 ha od čega je 25.012 ha klasificirano kao poljoprivredno zemljište, gdje 18.806 ha pripada obradivom zemljištu, što odgovara površini od 0,75ha po glavi stanovnika. Na području ovog kantona u 2003. godini obrađeno je 5.890,50 ha što iznosi 31,32% od ukupne obradive površine u ovom kantonu.

Na području BPK Goražde u 2003. godini podignuto je 20ha novih zasada kontinentalnog voća, što je za 7,5ha više u odnosu na 2002. godinu. Proizvodnja mlijeka pokretački je motor razvoja ukupne poljoprivrede na ovom području i jedan od uslova za radni angažman velikog broja  poljoprivrednih domaćinstava. Mljekara “Milgor” zapošljava 12 radnika i oko sebe je okupila 300 kooperanata. Farmeri od proizvedenog mlijeka može inkasirati 0,72 KM za svaki predati litar. Mlekara “Milgor” plaća za otkupljeno mlijeko  0,50 KM po litru što je zagarantovana cijena; na ovo treba dodati 0,10 KM premije koju daje kanton što predstavlja jedinstven slučaj na prostoru Federacije BiH, a uz tu premiju farmer dobija i federalnu premiju u iznosu od 0,12 KM po litru. Ilustracije radi, mljekara “Milgor” u 2003. godini otkupila je i preradila 499.617 litara mlijeka što je u vrijednosti 616.484,56 KM, od toga je 203.484,56 KM bila vrijednost robe koja je plasirana van Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.