• OBJAVLJENO: 25.06.2004.
68.sjednica
Donesena odluka o realizaciji projekata u oblasti vodosnabdijevanja

Na dnevnom redu 68. redovne sjednice Vlade BPK Goražde, kojom je predsjedavao premijer mr. Salko Obhođaš, našli su se između ostalog i izvještaji kantonalnog budžetskog revizora o reviziji finansijskih izvještaja ustanova primarne zdravstvene zaštite: domova zdravlja u Goraždu, Ustikolini i Prači, te Apoteke “9maj” u Goraždu. Ustanove primarne zdravstvene zaštite na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kako je navedeno u izvještaju, pridržavali su se zakonom propisanih odredbi, pa tako nema ni nekih ozbiljnijih naznaka da je došlo do kršenja propisa kad je riječ o radu ovih ustanova.

Članovi Vlade na ovoj sjednici, usvojili su Odluku o isplati novčanih sredstava Kantonalnom Zavodu zdravstvenog osiguranja u iznosu od 11.130,00 KM za prvih pet mjeseci ove godine, na ime naknade za zdravstvenu zaštitu lica kojima je priznato svojstvo korisnika boračko-invalidske zaštite.

Donesena je i odluka o realizaciji projekata u oblasti vodosnabdijevanja kojom se putem Investicijske banke Federacije BiH plasira ostatak kreditnih sredstava iz odobrenog kredita Saudijskog fonda za razvoj za izgradnju: pumpne stanice Površnica, potisnog cjevovoda Površnica- Rorovi, gromobranske instalacije i odvoda ispusta na rezervoaru Rorovi, te vodosnabdijevanja općine Pale- Prača.

Vlada je odobrila povratnicima u općinu Višegrad pomoć u iznosu od 3000,00 KM, a odobren je i Projekt izrade lokalne kompjuterske mreže u zgradi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koji će omogućiti da se sa veoma malim ulaganjima postignu evro-atlanski standardi u administraciji, međusobnoj razmjeni i online obradi podataka.

Vlada BPK Goražde dala je saglasnost Školskom odboru JU OŠ “Hasan Turčalo-Brzi” u Ilovači da za direktora škole imenuje nastavnika razredne nastave Šemsa Aganspahića.

Na ovoj sjednici razmatran je i Izvještaj o radu KMUP-a za mjesec maj 2004. godine. Resorni ministar Nusret Sipović bezbjednosnu situaciju u ovom mjesecu ocjenio je zadovoljavajućom. Policija je između ostalog, u ovom mjesecu zaplijenila 2 kg marihuane, a u raspravama na ovu temu, ministri su se složili da je situacija kad je riječ o upotrebi opojnih sredstava na području BPK Goražde mnogo složenija i zabrinjavajuća, u odnosu na onu koja se iskazuje u izvještajima. Tom prilikom, izraženo je nezadovoljstvo sa radom Tima za borbu protiv upotrebe droge i drugih opojnih sredstava, kojeg je Vlada formirala u decembru prošle godine, a koji, kako je konstatovano, još nije utvrdio preventivne mjere u suzbijanju ovog zla, posebno kod mladih sa ovog područja.

Vlada je zatražila od  kantonalnog MUP-a da pojača aktivnosti u spriječavanju neovlaštenog puštanja u promet droge, a zatražen je i što hitniji sastanak koordinacionog tima i konačno utvrđivanje mjera prevencije u borbi protiv droge.

“ Sreća je što u odnosu na druge kantone još nemamo slučajeva smrti osoba zbog predoziranosti, no to ne znači da ih u bliskoj budućnosti nećemo imati, jer je situacija mnogo gora nego što izgleda”, -istaknuto je ovom prilikom, uz konstataciju da Vlada mora biti ključni faktor povezivanja svih relavantnih subjekata u preventivnom djelovanju i borbi protiv ovog  zla savremenog doba.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.