• OBJAVLJENO: 30.06.2004.
69.sjednica
Usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona za period 01.01.- 31.12.2003.godine

Vlada BPK Goražde na svojoj 69. redovnoj sjednici usvojila je Izvještaj o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona za period 01.01.- 31.12.2003.godine i uputila ga Skupštini na razmatranje.

Kako stoji u ovom izvještaju, ukupni prihodi i primici u budžetu kantona za 2003. godinu iznose 17.515.716,00 KM i za 3% veći su u poređenju sa prihodima iz 2002.godine. Ukupni rashodi i izdaci u ovom izvještajnom periodu iznose 16.280.320,00 KM i za 19 % niži su nego 2002. godine. Disciplinirano trošenje i domaćinsko poslovanje, kao i pozitivna kursna razlika, prema obrazloženju koje je povodom ovog izvještaja dao resorni ministar finansija Milenko Grujić, razlozi su za pozitivni finansijski rezultat suficit u budžetu BPK Goražde u iznosu od 1.235.396,00 KM.

“Inače, kad se izuzme pozitivna kursna razlika po osnovu dva kredita za vodosnabdijevanje,  potrošeno je onoliko koliko je i planirano, a značajno je istaći da nije stvoren višak obaveza, te da je 2003. godina, izuzev dječijeg dodatka “očišćena” u potpunosti,”-  ističe ministar Grujić.

Ministri u Vladi BPK Goražde dali su saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za finansije, kao i saglasnost na raspisivanje konkursa za prijem pet službenika i namještenika u ovom ministarstvu.

Data je saglasnost i na Pravilnik o osnovama, mjerilima, kriterijima i postupcima za odobravanje kredita za rješavanje stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica BPK Goražde. Maksimalan iznos kredita za rješavanje stambenih pitanja boraca prema ovom pravilniku, koji je jasno precizirao sve uslove za dobivanje stambenih kredita, je do 25.000,00 KM za izgradnju ili kupovinu stambenog objekta i  do 15.000,00 KM za dogradnju, adaptaciju rekonstrukciju i popravku stana ili individalnih stambenih objekata.

U Izjavi usvojenoj na ovoj sjednici članovi Vlade BPK Goražde zvanično su negirali izjavu predsjednika Kantonalnog vijeća Stranke za BiH Ismeta Brige, kako su navodno, Vlada kantona,  te organi i osobe bliske Vladi, tražili smjenu premijera Vlade Federacije dr. Ahmeda Hadžipašića. Vlada BPK Goražde pozvala je ured Visokog predstavnika u BiH i ostale predstavnike međunarodne zajednice da spriječe ovakve pritiske na Vladu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, uz konstataciju da se iza ove izjave Ismeta Brige i njima sličnih neistina, kriju uskostranački interesi i borba za što povoljnjiji izborni rezultat.

Vlada BPK Goražde na ovoj sjednici dala je saglasnost Upravnog odboru JZU Kantonalna bolnica da za v.d. direktora ove zdravstvene ustanove imenuje prim. dr. Fadila Jahića , te donijela Odluku o isplati novčanih sredstava JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde u iznosu od 10.000,00 KM na ime finansiranja troškova obavljanja zdravstvene djelatnosti.

Odobrenim novčanim sredstvima u iznosu od 10.000,00 KM, Vlada BPK Goražde postala je generalni pokrovitelj međunarodne manifestacije “ Igre na Drini Goražde 2004.” koju organizuje JP RTV BPK Goražde u saradnji sa NTV Hayat iz Sarajeva.

Vlada je odobrila i program manifestacije pod nazivom “Drina i Prača, nove turističke destinacije u BiH” , koju ove godine, s ciljem promocije turističkih potencijala ovog kantona, organizuje kantonalno Ministarstvo privrede, u saradnji za federalnom i kantonalnom Turističkom zajednicom, te imenovala članove Organizacionog odbora za pripremu ove manifestacije. Na ovoj sjednici razmatrana je i informacija o stanju turističke privrede na području BPK Goražde.

Jednokratna novčana pomoć u iznosu od 2000,00 KM odobrena je sindikatu radnika bivše HI “Azot”. Srpsko građansko vijeće –Pokret za ravnopravnost BPK Goražde dobilo je 500,00 KM na ime obavljanja redovne djelatnosti, a Savez RVI “Sinovi Drine “ 200,00 KM za učešće na XI prvenstvu u sportskom ribolovu u Gradačcu.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.