• OBJAVLJENO: 07.07.2004.
70.sjednica
Data načelna podrška potpisivanju Sporazuma o izuzetnim mjerama za ubrzano uspostavljanje Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA)

Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće grada Goražda, rijeke Drine-vodozahvat Vitkovići, kojom se prema Zakonu o vodama određuju sanitarne zone i propisuju mjere za zaštitu izvorišta, vraćen je nakon razmatranja Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline na doradu, kako bi se što kvalitetnije uredila ova oblast.

Na ovoj sjednici, članovi Vlade BPK Goražde upoznati su i sa radom komisije za izradu elaborata o formiranju zajedničkog preduzeća za proizvodnju i isporuku vode, koja je na dobrom putu da pronađe rješenje i usaglasi do sad suprotne stavove općine Goražde i Skupštine kantona o ovom pitanju.

Vlada BPK Goražde, nakon izvještaja komisije koju je tim povodom formirala, dala je načelnu podršku potpisivanju Sporazuma o izuzetnim mjerama za ubrzano uspostavljanje Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA). U obrazloženju se kaže da Vlada podržava sve demokratske promjene, pa tako i uspostavljanje ove službe, ali kad je riječ o plaćama pripadnika KMUP-a koji prelaze u ovu agenciju, one će ostati u okviru već postojećih jer za njihovo povećanje nema planiranih sredstava u budžetu ovog ministarstva. No prije toga, Skupština kantona moraće dati svoju saglasnost, odnosno ponuditi rješenje na koji način regulisati prebacivanje ovih sredstava sa kantonalnog na državni nivo, što je i najspornije u čitavoj odluci.

Ministri su, takođe, razmatrali materijale za 20.sjednicu Skupštine BPK Goražde, zakazanu za 12.07.2004.godine i dogovorili se da traže dopunu dnevnog reda o više neodložnih pitanja.

Usvojeno je i rješenje o imenovanju Nadzornog odbora kantonalnog šumsko-privrednog društva za gospodarenje državnim šumama “Bosansko-podrinjske šume” d.o.o. Goražde u sastavu: Ramiz Musabašić, Omer Borovac i Zibija Mehić, kao i niz odluka o odobravanju novčane pomoći.

Tako su općinama Foča-Ustikolina i Pale-Prača, odobreni redovni transferi od 25.000,00 KM , odnosno 30.000,00 KM.

Turističkoj zajednici BPK Goražde odobrena su sredstva u iznosu od 3000,00 KM, a Vlada će biti i generalni pokrovitelj solističkog koncerta Done Ares, u organizaciji JP Sportsko-kulturnog privrednog centra “Mirsad Hurić”, te manifestacije pod nazivom “Pjesmom protiv droge”, koju organizuje goraždanski Centar za kulturu.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.