• OBJAVLJENO: 12.07.2004.
71.sjednica

Na dnevnom redu 71. redovne sjednice Vlade BPK Goražde koja je održana 12.07. 2004. godine sa početkom u 11,00 h našla se samo jedna tačka dnevnog reda:

  1. Razmatranje prijedloga Amandmana na Amandmane na Ustav Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Uvodno obrazloženje dao je premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde mr. Salko Obhođaš, nakon čega je donesen slijedeći zaključak:

 – Zadužuje se radna grupa u sastavu: Emir Sijerčić, Asim Plakalo i Vahid Dumanjić, da u saradnji sa predlagačem Amandmana na Amandmane na Ustav BPK Goražde usaglase predložene izmjene sa prijedlogom Vlade i da se usaglašen tekst Amandmana predloži na usvajanje Skupštini.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.