• OBJAVLJENO: 15.03.2005.
Izdvojili smo sa 117.redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Zajednički projekt sa Republikom Srpskom u izgradnji mostova i rekonstrukciji lokalnih puteva

Na 117. redovnoj sjednici članovi Vlade BPK Goražde, pod predsjedavanjem Salka Obhođaša, razmatrali su i usvojili Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja prava na povlaštenu vožnju vojnih invalida i članova porodica šehida –poginulih boraca u javnom gradskom i prigradskom saobraćaju na području BPK Goražde. Prema ovom pravilniku, troškove prijevoza za pomenute korisnike u 90% iznosu će snositi Vlada BPK Goražde, a 10 % sami korisnici.
Razmatrajući pitanja iz oblasti boračke politike, Vlada je utvrdila i Odluku o načinu raspolaganja novoizgrađenim stanovima u stambeno-poslovnom objektu “LamelaH “ u Goraždu, kao i odluku o raspolaganju poslovnim prostorima u istoimenoj zgradi i poslala ih Skupštini kantona na usvajanje. Tri poslovna prostora u ukupnoj površini od 170,69 m˛ u ovoj zgradi prodavaće se metodom licitacije putem javnog oglašavanja sa početnom cijenom 1 m˛ od 600,00 KM.
Vlada je odobrila novčana sredstva u iznosu od 3.108,00 KM za banjsko-klimatsko liječenje 6 pacijenata u u RRC “Fojnica”, kao i 300,00 KM za sufinansiranje dijela troškova za učešće ekipe RVI na XI Državnom prvenstvu invalida u Sportskom ribolovu u Ćelebićima na Jablaničkom jezeru.
Poslije nekoliko bezuspješnih pokušaja zbog nedovoljne zainteresovanosti građana, na ovoj sjednici Vlada je imenovala predsjednike i članove upravnih odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde i Zavoda za javno zdravstvo, te istovremeno, usvojila i odluke o razrješenju starih članova upravnih odbora. Članovima Upravnog odbora JU Kantonalna bolnica Goražde ponovo je produžen mandat, uz konstataciju da bi uposlene u ovoj ustanovi trebalo više interesovati ko će biti izabran u upravljačko tijelo njihove ustanove. Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice zaduženo je da obnovi proceduru izbora članova Upravnog odbora Kantonalne bolnice.
Na prijedlog ovog ministarstva, Vlada je odobrila jednokratne novčane pomoći u iznosima od po 2000,00 KM raseljenim licima Umiji Hubjer i Nazifu Bogdaniću za ugradnju doniranog građevinskog materijala i za stvaranje minimalnih uslova za stanovanje. Novčana sredstva u iznosu od 2300,00 KM Vlada je odobrila i za troškove ljetovanja u Ulcinju djece teškog materijalnog stanja, kao i korisnike stalne novčane pomoći, dok je 1.375,00 KM odobreno za troškove ljetovanja učenika generacije osnovnih škola školske 2004/2005.
Na ovoj sjednici data je saglasnost ministru za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Nazifu Uručiju za potpisivanje Sporazuma o udruživanju sredstava za realizaciju projekta izgradnje mostova i rekonstrukcije lokalnih puteva na području MZ Strgačina, Općina Rudo. Riječ je o zajedničkom projektu Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica , općine Rudo i Bosansko-podrinjskog kantona u ukupnoj vrijednosti od 106.500,00 KM koji ima za cilj poboljšanje uvjeta života povratnika na ovom području. Bosansko-podrinjski kanton Goražde učestvuje u ovom projektu sa 22.500,00 KM, dok će ostatak obezbijediti navedeni subjekti.
Sredstva u iznosu od 18.428,50 KM Vlada BPK Goražde odobrila je za plaćanje radova na sanaciji mokrih čvorova u OŠ “Fahro Baščelija” u Goraždu.
U nastavku sjednice, Vlada BPK Goražde razmatrala je i usvojila dopunjeni izvještaj Direkcije robnih rezervi BPK Goražde o utrošku energenata za grijnu 2004/2005, kao i poslaničke inicijative i pitanja sa posljednje Skupštine BPK Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.