• OBJAVLJENO: 03.03.2016.
52.sjednica
Odobreno potpisivanje ugovora sa korisnicima studentskih kredita

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je  03.03.2016.godine (četvrtak) 52.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i  r e d

1. Razmatranje zapisnika sa 50. i 51. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

2.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime interventne pomoći nosiocima sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

2.2. Zaključak o primanju k znanju Informacije Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o provođenju Konkursa za dodjelu studentskih kredita redovnim studentima dodiplomskog studija, studentima I i II ciklusa za studijsku 2015/2016.godinu;

2.3. Zaključak o primanju k znanju Informacije o početku obaveznog programa za djecu u godinu pred polazak u školu;

2.4. Prijedlog Programa razvoja sporta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu;

2.5. Odluka o prihvatanju sufinansiranja Projekta pod nazivom „Činim pravu stvar – PROTIV NASILJA“ dostavljenog od Javnog preduzeća RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o.;

2.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime sufinansiranja Projekta pod nazivom „Činim pravu stvar – PROTIV NASILJA“;

2.7. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime II (druge) od ukupno XII (dvaneset) redovnih tranši za 2016.godinu;

2.8. Odluka o odobravanju isporuke 5.000 litara lož ulja za potrebe JU „Sportski centar“ Goražde;

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

3.1. Odluka o godišnjoj ocjeni rada Policijskog komesara Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

3.2. Odluka Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog  kantona Goražde o korišćenju sredstava specijalne kase;

3.3. Odluka o davanju saglasnosti za ustupanje stalnih sredstava bez naknade – službenih pištolja policijskim službenicima koji u toku 2016.godine stiču uslove za penzionisanje.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

4.1. Odluka o uplati naknade za prijem, kontrolu i ovjeru godišnjih finansijskih izvještaja za 2015.godinu za budžetske korisnike;

4.2. Zaključak o ovlašćenju Omanović Nermi i Krndžija Dželdini za ovjeru godišnjih obračuna budžetskih korisnika;

4.3. Zaključak o davanju saglasnosti sekretaru Vlade za potpisivanje Ugovora o djelu;

4.4. Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću  i naknade za topli obrok za mjesec februar  2016. godine.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

5.1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja Goražde;

5.2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

5.3. Zaključak o isporuci lož ulja JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde za potrebe zagrijavanja prostorija ustanove.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja

6.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime realizacije Projekta obilježavanja godišnjice pogibije Ferida Dizdarevića-Dizdara i saboraca.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

7.1. Nacrt zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine, radi davanja mišljenja;

7.2. Odluka o plaćanju računa.

8. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministrice Radmile Janković, pod 8. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 8.1.

8.1. Zaključak o davanju  saglasnost na  Odluku o izmjenama i dopunama „Programa stručnog osposobljavanja 2016“, broj: 01/12-05-34-7/15 od 29.02.2016.godine donesenu od strane Upravnog odbora  JU  Službe za zapošljavanje Bosansko – podrinjskog kantona Goražde.

Na prijedlog ministra Eseda Radeljaša, pod 7. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 7.1.

7.1. Rješenje o razrješenju i Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Na prijedlog premijera Emira Okovića, pod tačkom tekuća pitanja razmatrat će se: Rješenje o izmjeni Rješenja o formiranju Radne grupe za izradu Jedinstvenog obrasca Programa utroška sredstava iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na današnjoj 52.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde primila je k znanju Informaciju Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport o provođenju Konkursa za dodjelu studentskih kredita redovnim studentima dodiplomskog studija, studentima I i II ciklusa, za studijsku 2015/2016.godinu te dala saglasnost resornom ministru za potpisivanje ugovora sa studentima. Prema konačnoj listi, 199 studenata ispunilo je uslove za dodjelu studentskih kredita za koje će u ovoj akademskoj godini biti izdvojeno oko 260.000 KM.

Vlada je primila k znanju i informaciju resornog ministarstva o početku obaveznog programa za djecu u godinu pred polazak u školu, te zadužila Ministarstvo da preduzme sve aktivnosti neophodne za početak rada ovog programa. Ove godine obaveznim programom obuhvaćeno je 254 djece, a Bosansko-podrinjski kanton jedini je kanton čiji je obuhvat djece stopostotan, istaknuto je ovom prilikom. Vlada BPK za ovu djecu obezbijedila je besplatne ljekarske preglede, redovnu užinu i napitke, potreban radno-igrovni didaktički materijal kao i stručni kadar sa evidencije Službe za zapošljavanje.

Vlada je usvojila i Program razvoja sporta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu. Osnovni ciljevi ovog programa, koji se po prvi put u ovoj formi dostavlja Vladi, urađeni su u skladu sa Strategijom razgoja sporta u Kantonu i Programom rada Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za ovu godinu.

Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja Goražde i proslijedila ga u skupštinsku proceduru. Saglasnost Vlade dobio je i Statut ove javne ustanove.

Pozitivno mišljenje Vlade dobio je i Nacrt zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ocjenjujući ga kao jednog od pozitivnih i bitnih projekata za cjelokupnu zajednicu, Vlada je prihvatila sufinansiranje projekta Javnog preduzeća RTV Bosansko-podrinjskog kantona  Goražde pod nazivom Činim pravu stvar -PROTIV NASILJA“.  Cilj projekta je prevencija i javna kampanja protiv nasilja među vršnjacima, a učešće Vlade, odnosno resornog Ministarstva u njegovom sufinansiranju je 6.700 KM.

Vlada je danas dala saglasnost na odluku Upravnog odboru JU Služba za zapošljavanje o izmjenama i dopunama „Programa stručnog osposobljavanja za 2016.godinu“, kao i na odluke Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o godišnjoj ocjeni rada policijskog komesara i korišćenju sredstava specijalne kase.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada je donijela rješenja o razrješenju i ponovnom imenovanju privremenog Upravnog odbora Agencije za privatizaciju.

Vlada je donijela odluku o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec februar 2016. godine korisnicima budžeta te odobrila novčana sredstva Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za drugu od ukupno dvaneset redovnih tranši za 2016.godinu.

Na današnjoj sjednici Vlada je za potrebe zagrijavanja prostorija javnih ustanova odobrila isporuku lož ulja: 2000 litara Domu za stara i iznemogla lica, 3500 litara „Sportskom centru“ Goražde i 500 litara Centru za kulturu Goražde.

U današnjem radu Vlade učestvovali su i novoimenovani ministri Nurija Vesnić i Šemso Muslić.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.